Taikatahdissa opitaan myös luonnossa liikkumalla ja havainnoimalla

Oululaisessa Etelä-Suomeenkin tähyävässä Musiikkipäiväkoti Taikatahdissa sekä kotikoulu-periaatteella toimivassa Taikatahdin koulussa noudatetaan humanistista ja yhteisöllistä Reggio Emilia -pedagogiikkaa, jossa tietoa sovelletaan käytäntöön käsin tekemällä, ympäristössä liikkumalla sekä luonnon ilmiöitä ja eläinten toimintaa tutkimalla. Musiikkipäiväkoti Taikatahti on ympäristöohjelmaa noudattava Vihreä Lippu -päiväkoti.

Reggio Emilia -pedagogiikan ytimessä ovat osallisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, ystävyys, luottamus ja toisesta huolehtiminen. Jokainen pyritään hyväksymään omana itsenään erilaisuutta kunnioittaen. Taikatahdissa oppiminen tapahtuu teemallisin sisältökokonaisuuksin toiminnallisen tutkimisen, pienryhmä- sekä projektityöskentelyyn keinoin.

Taikatahdin toimitusjohtaja ja pedagoginen johtaja Liisa Lohilahti puhuu tulevaisuuden ja rakkauden pedagogiikasta, jota voi hyvin soveltaa myös työelämään. 

Tavoitteena on yksilön ja yhteisön vuoropuhelu. Keskustellen pääsemme yhteisiin päämääriin sekä opimme kunnioittamaan toinen toistamme. Tämä on yhtä tärkeää kuin yksilön tiedot ja luovat taidot.

 

Moniaistillisuus helpottaa ja syventää oppimista

Reggio Emilian -kasvatusfilosofia perustuu myös tietoon siitä, että aivot oppivat parhaiten hyödyntämällä moniaistillisuutta oppimistilanteissa. 

Näin aistiverkostot aktivoituvat ja opittavat asiat siirtyvät nopeammin lyhytkestoisesta pitkäkestoiseen muistiin. Nopea oppija pääsee pidemmälle ja syvemmälle oppimisessaan, ja tukea tarvitseva oppija saa apua oppimisensa sisäistämiseksi, Lohilahti kuvailee. 

Taikatahdissa sisältöalueiden ympärille rakennetaan teemallisia opintokokonaisuuksia, joissa hyödynnetään lasten kiinnostuksen kohteita motivaation lisäämiseksi. Oppimistilanteissa voidaan lähteä esimerkiksi tutkimaan syksyistä luontoa. Kyseiseen luontoretkeen voidaan liittää esim. opintokokonaisuus matematiikan, äidinkielen, musiikin, liikunnan ja ympäristöopin sisältöalueilta. 

 

Varhaiskasvatusta, esiopetusta ja alkuopetusta Reggio Emilia -pedagogiikalla, www.taikatahti.com 

 

Teksti: Eila Lokka

---
Julkaisija: Editori.fi
https://www.editori.fi/artikkeli/taikatahdissa-opitaan-myos-luonnossa-liikkumalla-ja-havainnoimalla/

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija
. Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia