Tarpeenmukainen ilmanvaihto toimii sittenkin – viiden vuoden takuulla!

Report this content

Moni kiinteistönomistaja on investoinut kiinteistönsä tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon tavoitteenaan energiansäästö sekä hallitut ja laadukkaat sisäolosuhteet. Valitettavan usein tässä on epäonnistuttu ja samalla on menetetty tavoitellut energiansäästöt sekä sisäolosuhteet. Tähän ei tarvitse alistua, vaan asiat voidaan tehdä oikeinkin. Takuulla.


Koulutamme järjestelmän ylläpidosta vastaavan henkilökunnan sekä tarvittaessa vielä tavalliset käyttäjät, kertovat Hannu Lindroos ja Jari Niemi. kuva: Jouni Ranta
 

– Tiedämme kokemuksesta, että jokainen toimittamistamme laitoksista toimii suunnitellulla tavalla. Siksi voimme hyvillä mielen tarjota alalla täysin poikkeuksellisen viiden vuoden takuun tarpeenmukaisen ilmanvaihdon kokonaisjärjestelmällemme. Laitteemme toimivat oikein tuon ajan ja pitkään tuon jälkeenkin, Jari Niemi, Swegon Oy:n järjestelmäasiantuntija, toteaa painokkaasti. Swegon on talotekniikka-alan kokonaisvaltainen järjestelmätoimittaja.

Swegon on tehnyt tarpeenmukaisen ilmanvaihdon kokonaispaketteja vuodesta 2008 lähtien ja vuodesta 2017 alkaen kehittyneempää ja entistä laajempaa, uuden sukupolven kokonaisjärjestelmää, joka huolehtii sisäolosuhteista kokonaisvaltaisesti. 

– Olemme toteuttaneet Uudella WISEllä Suomessa jo yli viisikymmentä kohdetta, ja kaikkiaan kohteita on Euroopassa satoja. Toimintavalmiita ilmankäsittelykoneita toimitamme maailmanlaajuisesti noin kymmenen tuhatta kappaletta vuodessa, Niemi kertoo.

Koulutamme järjestelmän ylläpidosta vastaavan henkilökunnan sekä tarvittaessa vielä tavalliset käyttäjät, kertovat Hannu Lindroos ja Jari Niemi. kuva: Jouni Ranta

Kokonaisuuden hallinta ratkaisee lopputuloksen

Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon – ja muiden huonesäätötoimintojen – onnistunut toteuttaminen kiinteistöön vaatii monen eri osatekijän yhteensovittamista, mikä harvoin onnistuu alalla käytetyissä sirpaleisissa toimitusketjuissa, joissa kukaan ei ota konkreettista kokonaisvastuuta lopputuloksen toimivuudesta. Tilanne on käynyt vuosien varrella tutuksi myös Swegonille, joka käyttää täysin päinvastaista toteuttamistapaa.

Toimiva ilmanvaihtojärjestelmä vaatii hyvin toimivaa ilmanvaihto-, automaatio- ja sähkötekniikkaa. Kokonaisuus on osiensa summa, jossa yksikin heikko lenkki voi romuttaa lopputuloksen.

Swegonin rakentamassa palvelukonseptissa koko laaja toimituskokonaisuus on järjestelmätoimittajan omissa hyppysissä ja valvonnassa suunnittelupöydältä asennukseen, ja edelleen käyttöönottoon sekä ylläpitoon saakka. Kaikkien eri osatekijöiden ja toimialojen yhteistyö pitää hitsata toimimaan tarkalleen yhteen.

Käytännössä Swegonin toimintavalmiiseen järjestelmään perustuva malli tarkoittaa asennusten minimointia työmaaympäristössä. Kun anturit ja ohjelmisto on integroitu laitteisiin jo tehtaalla, virhealtis asennustyö ja kertaluonteinen ohjelmointi vähenee merkittävästi rakennusvaiheessa. Samalla rakentamisen läpimenoaika lyhenee. Kustannussäästöjä ja toimintavarmuutta tuo erityisesti patentoitu langaton tiedonsiirto, joka eliminoi tiedonsiirron virhekytkennät ja mahdollistaa aiempaa paremman muuntojouston.

Myös käyttöönotto ja ylläpito

Swegonin kokonaisjärjestelmää toiminnoiltaan ja laajuudeltaan vastaava järjestelmä valmistuu perinteisessä toimintamallissa useiden eri urakoitsijoiden ja laitetoimittajien työstämänä. Järjestelmätoimittajana toimiva Swegon ottaa siis vastuun poikkeuksellisen laajasta kokonaisuudesta viiden vuoden takuulla.

– Toimintavalmiin järjestelmän valmistamisen ja toimittamisen lisäksi ohjaamme suunnittelua sekä kokoamme asennusryhmät yhteen ennen töiden aloittamista ja vastaamme tarvittavasta koulutuksesta. Huolehdimme myös käyttöönotosta, jolloin se ei jää yksittäisten urakoitsijoiden varaan. Lopuksi koulutamme järjestelmän ylläpidosta vastaavan henkilökunnan sekä tarvittaessa vielä tavalliset käyttäjät. Me otamme aidosti täyden kokonaisvastuun hankkeesta, jolloin se saadaan onnistumaan, Swegon Oy:n järjestelmäasiantuntija Hannu Lindroos toteaa.

Swegonin palvelukonseptissa koko laaja toimituskokonaisuus on järjestelmätoimittajan omissa hyppysissä ja valvonnassa suunnittelupöydältä komponenttien laadunvalvontaan, asennukseen, käyttöönottoon ja aina ylläpitäjien kouluttamiseen saakka. kuva: Teemu Leinonen, LUT

Lindroosin mukaan on tärkeätä, että järjestelmä on mahdollisimman toimintavalmis jo asennusvaiheessa, ja kaikki saadaan kerralla kuntoon.

– Kaksi koulua tai kaksi toimistoa ovat isossa kuvassa tekniikaltaan usein samankaltaisia, joten tehdasvalmista tekniikkaa voidaan hyvin käyttää. Olemme tehneet toimintavalmiiden järjestelmien parissa pitkään tuotekehitystä, ja valmistuksessa on koeteltua toistoa. Toimintavalmius vähentää valtavasti työmaalla tehtävää työmäärää ja virheitä. Pyörää ei tarvitse jokaisessa rakennuskohteessa keksiä uudelleen. Esimerkiksi toimintavalmiin ilmankäsittelykoneen valmistuksesta meillä on jo yli 25 vuoden kokemus, Lindroos sanoo.

Swegon on rekrytoinut ilmanvaihto-, automaatio- ja sähkötekniikan osaajia sekä tuotekehitykseen että myyntiin ja projektinhallintaan.

– Kun huippujärjestelmän lisäksi meillä on Suomessa todellinen asiantuntijaorganisaatio ja järjestelmätoimittajan rooliin liittyvät työvaiheet hallinnassa, niin voimme ottaa vastuun yli perinteisten rajapintojen ja tarjota toimivan kokonaisuuden. Uskon, että tähän suuntaan rakennusala väistämättä kehittyy tulevaisuudessa. Rakentamisen laadussa on tällä hetkellä roimasti parannettavaa, joten vaatimustason täytyy kasvaa tulevaisuudessa, Lindroos toteaa.

– Voidaan sanoa, että laadun ja osaamisen suhteen me raidataan ihan omilla leveleillä.

Teksti: Jari Peltoranta

Yrityksen verkkosivut

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Multimedia

Multimedia