Täydennyskoulutusta tulevaisuuden tarpeisiin

Report this content

Laurea EduGATE tarjoaa täydennyskoulutusta, jonka avulla voit syventää ja laajentaa osaamistasi muuttuvien osaamisvaatimusten mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden uudistaminen, asiakaslähtöisyyden vaateet ja digitalisaation mukanaan tuomat uudet toimintatavat edellyttävät ammattilaisilta jo nyt aivan uudenlaista osaamista. Laurea-ammattikorkeakoulu on Suomen kolmanneksi suurin kouluttaja, jonka EduGATE-täydennyskoulutustarjonnan kokonaisuudet vastaavat näihin vaateisiin.

 

Kohti itsenäisempää sairaanhoidon työnkuvaa

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on uusi itsenäinen perusterveydenhuollon vastaanottohoitotyön tehtävä. Laureassa on aloitettu Sairaanhoitajan lääkkeenmääräisen lisäkoulutus vuonna 2013. 

– Tehtävä on melko uusi suomalaisessa terveydenhoitojärjestelmässä, joten osaamiselle on yhä enemmän tarvetta. Koulutuksen läpikäyneet sairaan- tai terveydenhoitajat voivat ottaa vastaan omia potilaita, aloittaa lääkkeitä tai tehdä tutkimusosuuden valmiiksi lääkärille. Diabetes- tai astmahoitaja voi puolestaan uusia omien asiakkaiden reseptejä, sairaanhoitajan lääkkeenmäärämiskoulutuksen lehtori Tiina Mäkelä kertoo.

 

Mapa®-koulutuksesta valmiudet haastaviin kohtaamisiin 

Hoito- ja sosiaalityön arjessa kohdataan haastavaa ja aggressiivista käytöstä. Mapa®-koulutuksissa ohjataan kohtaamaan asiakkaita empaattisesti ja kunnioittavasti myös kriittisissä tilanteissa. 

– Näitä arjen taitoja rauhoittamiseen, suojautumiseen ja rajoittamiseen tarvitaan mm. varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, vanhustenhuollossa ja missä tahansa hoito- ja sosiaalityössä, joissa kohdataan haastavaa käytöstä, koulutuksen lehtori Aulikki Yliniva toteaa.

 

Kohtaamistaiteen ohjaajuudesta uusia mahdollisuuksia ja toimintatapoja omaan työhön 

Laurea on kouluttanut vuodesta 2007 kohtaamistaiteen ohjaajia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan kentälle. 

– Kohtaamistaiteen ohjaaja -täydennyskoulutus antaa uudenlaisia mahdollisuuksia soveltavan kuvataiteen kentässä. Kohtaamistaiteessa olennaista ovat havainnot, kokeminen, kohtaaminen, ilo ja arvostus. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osaamista tekemällä, kokemalla ja tutkimalla. Koulutus sopii erityisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen, nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille, kouluttaja Hannele Niiniö taustoittaa.

Teksti: Mia Heiskanen

 

Lue lisää: www.laurea.fi/edugate

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia