Turvallisuus vaatii johtamista

Report this content

Laurea tarjoaa tutkintoon johtavana ja myös täydennyskoulutuksena korkeakoulutasoista turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan koulutusta. Se haluaa lisäksi toimia vastuullisesti kouluna, jossa jokainen korkeakouluyhteisön jäsen voi tuntea olonsa turvalliseksi. 

Laurea toimii aktiivisesti myös muiden koulutusorganisaatioiden kanssa niiden oman turvallisuuden kehittämiseksi. 

Laureassa turvallisuusjohtamista on kehitetty systemaattisesti jo lähes kymmenen vuoden ajan. Turvallisuusjohtaja Tiina Ranta on aktiivisesti mukana johtoryhmätyöskentelyssä rehtorin työparina, jotta turvallisuusjohtaminen olisi osa korkeakoulun strategiaa ja niveltyisi kaikkiin sen prosesseihin. 

Kutsumuksena turvallisuus

Laurean opiskelijat osallistuvat aktiivisesti oman koulunsa ja myös muiden oppilaitosten turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämishankkeisiin. Näitä hankkeita Ranta ohjaa osaltaan mieluusti. 

– Minulla on palo tähän asiaan ja haluan olla kehittämässä yhteiskuntaa turvallisemmaksi. Meidän pitää varautua niihin tosiasiallisiin riskeihin, jotka voivat realisoituessaan vaikuttaa haitallisesti arkeemme.  Emme saa antaa pelon, vaan tiedon hallita, korostaa Ranta. 

Ranta tutkii työnsä ohella turvallisuusjohtamista. Lisäksi hän kirjoittaa aktiivisesti turvallisuutta eri näkökulmista käsitteleviä julkaisuja, joita on vapaasti verkosta saatavilla e-kirjoina.

Teksti: Maija-Liisa Saksa

Laurea-ammattikorkeakoulu toimii Uudellamaalla kuudella kampuksella. Opiskelussa keskeistä ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit, joiden ansiosta opiskelijat verkostoituvat jo opiskeluaikanaan ja oppivat tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja.

---
Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia