Uniikki menetelmä: aivotutkimuksesta boostia liiketoiminnan kehittämiseen

Perinteiset johtamisen kehittämiskeinot on monessa organisaatiossa käyty läpi ja haussa on tehokkaampia tapoja viedä yritystä eteenpäin globaalissa kilpailussa. Johtamisella kun on tässä keskeinen rooli. Caleidoconsin kehittämä ainutlaatuinen menetelmä mullistaa oppimisen ja johtamisen kehittämisen yhdistämällä aivotutkimuksen tiimicoaching-menetelmiin.

– Lainaan pilottiasiakkaamme sanoja menetelmästä kiinnostuneelle kysyjälle, ”..maksoi mitä tahansa, niin investointi maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti”, kertoo Anjariitta Savolainen, Caleidocons Oy:n partneri ja voimahahmo. Yhdessä pilottiasiakkaidemme kanssa olemme saaneet aikaan todella vaikuttavaa ja kustannustehokasta johtamisen kehittämistä, hän jatkaa.

Painekäyttäytymisen jännittävä korrelaatio johtajuuteen

Mistä siis on kyse? Ihmisen painekäyttäytyminen korreloi vahvasti johtajuuteen. Juju on siinä, että koko kehittämisprosessi käynnistyy yksilöllisellä painekäyttäytymistestillä. – Mittaus paljastaa henkilön painekäyttäytymistyylin eli sen, kuinka aivomme ohjaavat meitä tiukassa painetilanteessa ja miten se vaikuttaa käyttäytymiseemme. Psykofysiologinen stressireaktio korreloi tutkitusti vahvasti ihmisten johtamisen, muutosjohtamisen ja strategisen johtamisen kanssa, yhtiön toinen partneri Päivi Äijälä selventää.

Tiimicoaching potenssiin 10

Painekäyttäytymistesti vie epämukavuusalueelle, oppimisen alueelle, ja tiimicoaching luo vaikuttavan kehityskaaren johtamiseen. – Mittaustulokset keskustellaan ensin yksilöllisesti, mutta coaching toteutetaan tiiminä. Tuloksia hyödynnetään yksilöllisesti ja yhdessä tiimin kehittämisessä, jolloin coachingissa päästään nopeasti asian ytimeen: itsetuntemuksen kasvaminen lisää itseymmärrystä ja ymmärrystä toisista.

Vaikutukset yhteistyöhön ovat huikeita, Äijälä kertoo. Pilottiasiakkaiden mukaan vaikuttavuus syntyy nimenomaan coachingin avulla. – Tiimin oivallukset ja kehitys leviävät tehokkaammin organisaatioon. Toisaalta myös yksilö saa ryhmästä tukea, jolloin vaikuttavuus paranee entisestään.
Caleidoconsissa me uskomme vahvasti siihen, että tiimi- ja ryhmäcoaching ovat tulevaisuutta.

Aivot eivät huijaa

– Merkittävä ero aiempaan on se, että erilaiset yksilön toimintaa mittaavat arviot ovat olleet tähän saakka pitkälti subjektiivisia. Tässä menetelmässä on kyse aivotoiminnan heijasteiden mittauksesta, joka kertoo miten aivot luontaisesti ohjaavat yksilöä painetilanteessa. Aivot eivät huijaa, joten mittaustuloksilla on korkeampi luotettavuus ja uskottavuus, Savolainen summaa.

Tavoitteena kansainvälistyminen

Caleidoconsin pilottiasiakkaiden palaute on innostavaa – mukana piloteissa on sekä kansainvälisen yhtiön johtoryhmä että asiantuntijaryhmä. – Caleidoconsin lähestymistapa on globaalisti uniikki ja tavoitteena on luoda menetelmästä kansainvälinen palvelukonsepti.

Yhteydenotot: Caleidocons Oy, p. 040 512 5165, p. 050 587 1252
Teksti: www.editori.fi/slushextra

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija


Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi
 . Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija
. Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Caleidocons Oy hyödyntää aivotutkimusta organisaatioiden ja tiimien kehittämisessä. Caleidocons coachit ovat kansainvälisen näyttötutkinnon suorittaneita ammatticoacheja ja pitkän linjan johtamisen kehittäjiä.
Tweettaa

Lainaukset

Caleidoconsissa me uskomme vahvasti siihen, että tiimi- ja ryhmäcoaching ovat tulevaisuutta.
Caleidocons