Usko ja luota osaamiseesi

Usko ja luottamus omiin kykyihin sekä osaamiseen ja halu tarttua uusiin mahdollisuuksiin ovat tie uralla etenemiseen. Toki tarvitaan myös halua oppia uutta ja vaihtaa tehtäviä, jotta kokemus karttuu ja näkemys eri toiminnoista monipuolistuu. Näin pohtii Teollisuuden Voima Oyj:n sähköntuotannon johtaja ja johtoryhmän jäsen Marjo Mustonen Olkiluodon ydinvoimalaitokselta kysyttäessä vinkkejä naisten uralla menestymiseen perinteisesti miehiseksi mielletyllä teknisellä alalla. 

 

Oikeastaan en edes pidä siitä, että puhutaan nais- tai miesjohtajista. Molemmat ovat yhtä hyviä ja molemmilla on nykyisin yhtäläiset mahdollisuudet menestyä, jos on kunnianhimoa ja uskoa omiin kykyihin. Ainakaan meillä TVO:lla en ole havainnut mitään eroa suhtautumisessa miehiin tai naisiin, sillä heidän osaamisessaan ei ole sukupuolesta johtuvia eroja. Meille onkin tullut tiimeihin paljon naisia, jotka ovat todella osaavia ja päteviä, kertoo Mustonen.

Energiaa tarvitaan aina

Marjo Mustonen kertoo jo koulussa pitäneensä matematiikasta ja fysiikasta.

– Mukana taisi kyllä olla hiukan myös sisuuntumista ja näyttämisen halua, että tytötkin pärjäävät matemaattisella linjalla. Tyttöjä ei tuohon aikaan juuri kannustettu matemaattisten aineiden pariin. Lukion jälkeisiä opintoja suunnitellessani pohdin, miten voin yhdistää nämä mieliaineeni alaan, jossa on varmasti töitä myös tulevaisuudessa. Näin päädyin opiskelemaan energiatekniikkaa, sillä energiaa tarvitaan aina. Jo tuolloin aurinko- ja tuulienergian käyttö olivat nousussa perinteisten energiamuotojen lisäksi. Alalla on paljon erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja ja aivan hyvin olisin voinut päätyä vaikka aurinkoenergia-alalle ydinvoiman sijaan.

– Voin lämpimästi suositella energiaopintoja. On kiehtovaa olla w On paljon mahdollisuuksia löytää itselleen mieluisia töitä ja edetä uralla. 

 

"On kiehtovaa olla alalla, jossa kehitetään jatkuvasti uutta."

 

Kehitä hyvä kierre itsellesi

Marjo Mustonen korostaa, että paras käyntikortti työssä enenemiselle on se, kuinka hyvin tekee työnsä. 

– Kun hoitaa saamansa tehtävät hyvin ja on oma-aloitteinen sekä aktiivinen, sana kiirii ja sinusta tulee kiinnostava. Nämä ovat perusominaisuuksia, joita ei pidä väheksyä ja ne luovat uralle hyvää pohjaa ainakin ensimmäisissä työtehtävissä.

 

Marjo Mustonen korostaa, että esimiehen tärkein tehtävä on luoda alaisille hyvät edellytykset, jotta nämä voivat työssään tehdä parhaansa. 

 

Ole kärsivällinen

– Haluan korostaa myös kärsivällisyyden merkitystä uralla etenemisessä. Itse olen havainnut, että mitä enemmän kertyy pohjatietoa ja kokemusta, sitä paremmaksi esimieheksi kasvaa. Nykyisin tuntuu, että monet ovat kärsimättömiä ja haluavat heti johtajaksi. Kannattaa kuitenkin antaa itselle aikaa ja vaihtaa sopivin väliajoin eri tehtäviin sekä hankkia erilaista osaamista. Tietysti, jos tarjotaan tilaisuutta edetä uralla, niin siihen kannattaa tarttua ja suhtautua avoimin mielin uusiin mahdollisuuksiin. 

Marjo Mustosen oma urakierto TVO:lla on kestänyt lähes 25 vuotta. Hän aloitti teknisellä osastolla turvallisuusasioiden parissa ja siirtyi sen jälkeen Olkiluoto 3-projektiin.

– Vaikka käsittelin edelleen turvallisuusasioita, katsoin niitä projektin kannalta. Tämän jälkeen siirryin tuotannon puolelle. Kun olin kiertänyt erilaisissa tehtävissä ja tuli avoimia johtajanpaikkoja, esimieheni arvostivat sitä, että minulle oli kertynyt kokemusta ja olin saanut näkemystä kokonaisuuksista sekä tunsin ihmisiä eri puolilta yritystä.

Arvosta muiden työtä

Erilaisissa tehtävissä toimiminen antaa esimiehenä toimimiseen tärkeää perspektiiviä.

– Kun on nähnyt, mitä muut tekevät, osaa myös arvostaa heidän työtään. Jos on liian pitkään samassa tehtävässä, voi helposti tulla käsitys, että vain oma työ on tärkeää eivätkä muut ymmärrä mitään.

Kun tietää, miten muiden työ liittyy kokonaisuuteen, on heidän kanssaan helpompi tehdä yhteistyötä ja ymmärtää myös sen, miksi jotkut asiat ovat heille tärkeitä. Esimiehenä pystyy myös ohjeistamaan ja auttamaan alaisiaan, jotka ovat saattaneet olla pitkään samoissa tehtävissä, pohtii Mustonen urakierron merkitystä. 

Teollisuuden Voima Oyj

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Ensi vuonna valmistuva Olkiluoto 3 EPR on kokonaisvaikutukseltaan kaikkien aikojen suurin yksittäinen ilmastoteko Suomessa, mikä osaltaan vie kansallisia päästötavoitteita merkittävästi eteenpäin.

 

•    Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on listaamaton julkinen osakeyhtiö, jonka suurin omistaja on Pohjolan Voima Oyj. 

•    Teollisuuden Voima -konserniin kuuluvat tytäryhtiö TVO Nuclear Services Oy ja TVO:n ja Fortumin omistama yhteisyritys Posiva Oy.

www.tvo.fi

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija
. Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia