Vakuuta kansainvälinen kohderyhmäsi ammattimaisesti

Report this content


Yritys ja sen asiantuntijat voivat nykyään menestyä kansainvälisesti vain, jos viesti saadaan tehokkaasti perille kaikilla markkina-alueilla ja kaikissa viestintäkanavissa. Kysyimme AAC Globalin naisjohtajilta, millä reseptillä se onnistuu.


Konekääntäminen on tullut osaksi yritysten ja asiantuntijoiden arkea, mutta se riittää harvoin yksinään tyydyttävän lopputuloksen aikaansaamiseen. Kansainvälisten aineistojen lokalisoinnissa tarvitaan muutakin. – Kannattaa muistaa, että jos yritys haluaa olla vakuuttava kansainvälisillä markkinoilla, on syytä varmistaa viestinnän ja monikielisen sisällön laatu ammattimaisen kumppanin avulla. Ammattimainen kääntäjä ei tee pelkkää teknistä käännöstä, vaan käyttää luovuutta, jotta käännöstyöhön ja lokalisointiin löytyy oikea lähestymistapa ja kuhunkin kulttuuriin sopiva tyyli. Ja käänteisesti on myös tiedettävä, mikä ei kohdemaassa toimi. Pahimmillaan voi nimittäin käydä jopa niin, että viestin sävy on täysin väärä, AAC Globalin myyntijohtaja Miia Keskitalo muistuttaa. 

Johtaja Leena Peltomaa nostaa esiin myös kielitoimialan naisvaltaisuuden. – Voimakas naisjohtajuus on yksi meidän toimialan vahvuus. Bisneksessä tarvitaan tunnetaitoa eli ymmärrystä siitä, miten viesteillä vaikutetaan eri kulttuureissa ja miten ihmiset saadaan liikkumaan kohti yhteistä päämäärää.

 

Monipuolinen palvelupaletti

AAC Global onkin monikielisen viestinnän ammattilainen, jonka palveluvalikoima mahdollistaa yrityksille ratkaisut viestintä-, käännös- ja oppimistarpeisiin kielellä kuin kielellä. Palvelupalettiin kuuluvat käännösten ja lokalisointien lisäksi myös koulutus- ja markkinoinnin sisältöpalvelut monikielisiin viestinnän tarpeisiin. 

Peltomaan mukaan enää ei riitä, että on vakuuttava substanssiosaaja omalla äidinkielellään, vaan asiantuntijatehtävissä on kyettävä viestimään vakuuttavasti myös vieraalla kielellä. – Se on monelle haaste ja sen vuoksi koulutamme yritysten henkilöstöä esiintymään kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä. 

 

E-learning tehostaa prosesseja

Digitaalisuus on tullut jäädäkseen ja AAC Global elää mukana muutoksessa. – Se muuttaa niin meidän kuin asiakkaidemme tapaa toimia. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat e-learning-ratkaisut eli verkkokoulutukset, jotka voimme suunnitella vaikkapa uusien työntekijöiden perehdytykseen, Peltomaa kertoo.

Digitaalisilla oppimisratkaisuilla kansainvälinen yritys kykenee varmistamaan, että esimerkiksi perehdytyssisältö jalkautuu kaikille ja kaikkialle tasalaatuisena. – Se on myös kustannustehokas väline, sillä perehdytyspaketin voi lähettää työntekijöille sähköisenä linkkinä ja työntekijä pääsee tutustumaan aineistoon omalla kielellään hänelle parhaiten sopivalla hetkellä. Näin poistetaan turhat epävarmuustekijät koko prosessista ja kaikki voittavat, Keskitalo toteaa lopuksi.

 

Lue lisää osoitteesta www.aacglobal.com/fi/

---
Editori Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia