Vastuullinen metsien käyttö on ilmastoteko

Report this content

 

 

Suomi elää edelleen metsästä; digitalisaation aikakaudellakin metsien hyödyntämiseen perustuvien tuotteiden osuus maamme viennistä on yli 20 prosenttia. Euroopan johtavan kestävään metsätalouteen erikoistuneen yhtiön Tornator Oyj:n toimitusjohtaja Sixten Sunabacka toteaakin, että metsien merkitys näkyy suomalaisten hyvinvoinnissa laajemmin kuin kenties koskaan aikaisemmin.

Perinteisten metsäteollisuuden tuotteiden kysynnän kasvu jatkuu vakaana, joskin painopiste on siirtynyt papereista pakkausmateriaaleihin, Sixten Sunabacka kertoo. – Suomalainen metsäteollisuus on onnistunut kehittämään innovaatioita, kuten tekstiilisellun ja ristiin liimatut puulevyt, joiden kaupallinen potentiaali ja merkitys ihmisten hyvinvoinnille on merkittävä.

Metsillä on alati kasvava rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Tämä asia mielletään sangen usein ristiriitaiseksi edellä mainitun metsien kaupallisen hyödyntämisen kanssa. Sunabackan mukaan metsistä voidaan saada niin taloudellista, sosiaalista kuin ekologistakin hyvinvointia – kunhan osataan toimia vastuullisesti.

– Vastuullisuus on eri asioiden yhteensovittamista, ja mitä tulee suomalaiseen metsään, taloudellisen hyödyntämisen ei tarvitse olla ristiriidassa ympäristöhyötyjen kanssa.

Metsän positiiviset ilmastovaikutukset ovat tehokkaimmillaan, kun se pysyy terveenä ja kasvukuntoisena. Tämä puolestaan toteutuu parhaiten silloin, kun metsää hoidetaan vastuullisesti ja puulla korvataan fossiilisia materiaaleja.

Kuten ihmisen, myös metsän kunto säilyy parhaiten, kun sitä hoidetaan. Samalla tulee myös huolehtia sen monimuotoisuudesta ja muista ympäristöarvoista.

– Iän myötä metsän kyky sitoa hiiltä vähenee, Sixten Sunabacka kertoo. – Vain hoitamalla ja huolehtimalla metsän kunnosta voidaan varmistaa, että se säilyy vastustuskykyisenä erilaisia tuhoja ja tauteja vastaan. 

Yksityismetsänomistajat, jotka omistavat suurimman osan suomalaisista metsistä, päättävät, miten metsiä hoidetaan Suomessa. Tutkijat, oppilaitokset ja metsäammattilaiset välittävät parhaansa mukaan tietoja siitä, miten metsiä kannattaisi hoitaa. Monella metsänomistajalla ei kuitenkaan ole aikaa tai osaamista huolehtia itse aktiivisesti omasta metsäomaisuudestaan.

– Metsien omistaminen ei ole niin yksinkertaista kuin esimerkiksi asunnon, Sixten Sunabacka toteaa. – Se vaatii aktiivisuutta ja asiaan paneutumista. Jos omistaja ei siihen ole valmis, metsäomaisuus olisi hyvä myydä tai antaa hoitoon alan vastuulliselle asiantuntijalle.

Sixten Sunabacka toteaa, että pääasiallisesti eläkeyhtiöiden omistaman Tornatorin ainutlaatuinen omistuspohja varmistaa, että yhtiön toiminta on pitkäjänteistä. Vastuullinen tekeminen hyödyttää myös seuraavien sukupolvien elämää.

– Suomessa on paljon elinvoimaisia ja monimuotoisia metsiä ja siten hieno mahdollisuus hyvälle tulevaisuudelle. Jos metsien käyttö lopetettaisiin, tuhottaisiin samalla mahdollisuudet kehittää uusiutuvia tuotteita fossiilisten tilalle ja metsien ilmastonmuutosta hillitsevä vaikutus olisi osin menetetty. 

Tornator

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 n. 113 miljoonaa euroa vuodessa ja metsäomaisuuden arvo on noin 1,6 miljardia euroa. Konsernissa on töissä noin 180 henkilöä, joiden lisäksi yhtiö työllistää urakoitsijoita ja sopimusyrittäjiä yli 1 000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin tehtävänä on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

https://www.tornator.fi

Teksti: Timo Mansikka-Aho

---

Tornator Oyj Puhelin: 010 563 0000 (vaihde)


Editor Helsinki – yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia