Vastuullista metallintuotantoa

Vastuullisuus on monimetalliyhtiö Terrafame Oy:lle tärkeä kilpailuetu kovilla kansainvälisillä metallimarkkinoilla. Yhtiön käyttämän bioliuotusprosessin CO2-päästöt ovat huomattavasti pienemmät kuin perinteisessä metallinvalmistuksessa, ja tämä kiinnostaa erityisesti akkuteollisuutta.

Suunnittelemme parhaillaan investointia akkukemikaalitehtaaseen. Olemme suuntaamassa nikkeli-koboltin tuotantoamme sähköajoneuvojen akkuihin, selvittää toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen

Vuonna 2015 toimintansa aloittanut Terrafame on panostanut voimakkaasti myös työsuojeluun, ja koko henkilökunta on sitoutunut toimintakulttuurin kehittämiseen. Tuloksista näkyy, miten työtapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti on laskenut kahden vuoden takaisesta yli 30:n tasosta nykyiseen 3,5:een.

Kaivostoiminnan ympäristöturvallisuuden hallinnassa erityisen tärkeitä asioita ovat alueen vesimäärät ja purkuvesien laatu. Kun tuotantoprosessi kokonaisuutena on saatu toimimaan hyvin, myös vesitilanne on vakiintunut hyvälle tasolle. 

– Uuden keskusvedenpuhdistamon avulla olemme tehostaneet vedenpuhdistusprosessia kokonaisuutena. Olemme myös pystyneet alittamaan purkuveden lupaehtojen vuosikiintiöt, kertoo Lukkaroinen. 

Teksti: Maija-Liisa Saksa

 

Lisätietoa: www.terrafame.fi

---
Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija 
Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi.
Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia