Yhteistyö avaa mielenkiintoisia näkymiä lääkekehityksen tulevaisuuteen

​Lääkekehitystä tehdään yhä enemmän lääketeollisuuden, akateemisen tutkimuksen ja myös lääkeyritysten välisenä yhteistyönä. Se avaa mielenkiintoisia näkymiä tulevaisuuteen.

Lääkeyritys Pfizerin lääketieteellisen johtajan Jaakko Parkkisen mukaan uuden lääkkeen kehittäminen kestää tällä hetkellä noin 10-15 vuotta ja maksaa yli miljardi euroa.

– Nyt on kuitenkin nähtävissä selkeitä viitteitä siitä, että tulevaisuudessa uuden lääkkeen kehitysprosessi voidaan tehdä nykyistä tehokkaammin. Lääketieteen nopea kehitys lisää ymmärrystämme sairauksien syntymekanismeista. Lääkehoitoja kehitetään myös entistä kohdennetummin ja pienemmille potilasryhmille, jonka tuloksena syntyy aiempaa yksilöllisemmin annettavia täsmälääkkeitä.

Yhteistyötä yli rajojen

Uusia lääkkeiden vaikutuskohteitakin löytyy entistä enemmän lääketeollisuuden ja akateemisten tutkijoiden yhteistyön tuloksena. – Se on merkittävä kehitysaskel, sillä lääkekehitystä on tehty perinteisesti lääketeollisuuden sisäisenä tutkimuksena. Kiinteämpi yhteistyö akateemisten tutkimusryhmien kanssa antaa lääketeollisuudelle paremmat mahdollisuudet hyödyntää eri tieteenalojen, kuten geenitutkimuksen ja biotieteiden läpimurtoja.

Pfizerin tutkimusyhteistyöstä Suomessa onkin saatu aikaan merkittäviä tuloksia. - Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM), HYKS Syöpäkeskuksen ja Pfizerin tutkijat tekivät hiljattain lääketieteellisen läpimurron löydettyään syöpälääkkeelle uuden käyttökohteen. Olemme myös mukana lääkeyritysten yhteisessä geenitutkimushankkeessa, jossa pyritään hyödyntämään suomalaisen geenitutkimuksen osaamista lääkekehityksessä. Lääkeyritykset tekevät siis yhteistyötä varhaisessa lääketutkimuksessa, sillä se antaa meille paremmat mahdollisuudet rahoittaa kokeellisia hankkeita, joista voi syntyä uusia läpimurtoja. Yksilön näkökulmasta sekin lisää uskoa ja toivoa lääkekehityksen tulevaisuuteen, Parkkinen toteaa. Teksti: Editori.fi

Yhteydenotot: Pfizer, Puh. (09) 430 040

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija

Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat www.editori.fi
 . Lisätietoa: Valtteri Rantalainen | p. 040 561 7703 | valtteri.rantalainen(a)editorhelsinki.fi I www.editorhelsinki.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Editori Helsinki - yritysviestinnän asiantuntija
. Editori.fi-asiantuntijakanava tuo esille oman alansa asiantuntijat, persoonat ja vaikuttajat. www.editori.fi

Tilaa

Liitteet & linkit

Pikafaktat

Maailmassa tunnetaan noin 30 000 eri sairautta. Tällä hetkellä vain noin neljäsosaan niistä on saatavissa tehokasta hoitoa. Uusien lääkkeiden ja entistä parempien hoitomuotojen kehittämisessä on siis vielä paljon tehtävää. Pfizer on alkuperäislääkevalmistaja, jonka liiketoiminnan ydin on tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Alkuperäisvalmistajia tarvitaan, jotta uusia lääkkeitä saadaan potilaiden käyttöön. Maailman suurimpana lääkeyrityksenä Pfizerille on tärkeää olla edistämässä ihmisten terveyttä ja hyvinvointia kaikkialla maailmassa.
Tweettaa

Lainaukset

Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutin (FIMM), HYKS Syöpäkeskuksen ja Pfizerin tutkijat tekivät hiljattain lääketieteellisen läpimurron löydettyään syöpälääkkeelle uuden käyttökohteen.
Jaakko Parkkinen, lääketieteellinen johtaja, Pfizer