Nykyteknologialla edistetään kestävää matkailua Egyptissä: Tutankhamonin hautajäljennös valmistui Luxoriin

Luxoriin on valmistunut täydellinen hautajäljennös Tutankhamonin haudasta. Egyptin turistiministeriön, Valtion antiikkiministeriön ja Euroopan unionin tuella toteutetusta työstä vastasi espanjalainen Factum Arte. Hautajäljennös avataan virallisesti tämän kuun viimeisenä päivänä.

Hautajäljennös on tarkin suuren kokoluokan jäljennös kautta aikojen ja se on asennettu maanalaiseen rakennukseen Kuninkaiden laakson portille Luxoriin. Hautajäljennöksen avajaiset päättävät monivuotisen suunnittelu- ja rakennustyön. Se on merkittävä askel kohti vastuullista kulttuuriperinnön säilyttämistä ja osoitus siitä, miten huipputeknologiaa hyväksikäytetään kestävän matkailun edistämisessä.

Hautajäljennös on osa aloitetta, jonka tavoitteena on pelastaa konservointitöiden takia suljettuja tai sulkemista odottavia Theban nekropolin hautoja. Tavoitteena on, että muinaiset aarteet voidaan säilyttää myös tulevien sukupolvien nähtäviksi.

Tutankhamonin hauta oli piilossa yli 3 000 vuotta ennen kuin se löydettiin vuonna 1922, minkä jälkeen hauta oli suosittu vierailukohde. Tämä jätti nopeasti jälkensä ja rapistutti hautaa, jota ei oltu alun perin suunniteltu suuriin päivittäisiin vierailijamääriin. Vuonna 2011 hauta jouduttiin sulkemaan, mutta nyt se on jälleen avattu kunnostettuna yleisölle.

– Egyptin turistiministeriö on erittäin ylpeä siitä, että matkailijoilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus vierailla sekä alkuperäisellä Tutankhamonin haudalla että pian avattavalla hautajäljennöksellä ja verrata kokemuksia, sanoo Dr Mohamed Atta Elsherbeiny, Egyptin turistiministeriön Pohjoismaiden ja Baltian johtaja. – Hautajäljennös edistää pyrkimyksiä kohti kestävää matkailua ja lisää tietoisuutta kestävän matkailun vaatimuksista ja haasteista. Kestävän matkailun edistäminen ja nykyteknologian hyödyntäminen kestävän matkailun edistämisessä ovat myönteinen kehityssuunta Egyptin kulttuuriaarteiden suojelussa.

Tutankhamonin hautajäljennös antaa vierailijoille mahdollisuuden ymmärtää haudan historiaa sen löytymisestä lähtien sekä rohkaisee alkuperäisen haudan suojelussa. Hautajäljennös vahvistaa Egyptin antiikkiministeriön asemaa maailman johtavana toimijana korkearesoluutiotallennuksen hyödyntämisessä hautojen kunnon tarkkailussa.

Työ on pitänyt sisällään edistyksellistä 3D-teknologiaa alkuperäisen haudan tallennuksessa ja jäljennöksen luomisessa. Tutankhamonin hautajäljennös on myös ensimmäinen askel suuremmassa hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda hautajäljennökset Seti I:n ja Nefertarin haudoista. Molemmat haudat ovat tällä hetkellä suljettuja yleisöltä.

Tutankhamonin hautajäljennös on Factum Foundationin lahja Egyptin kansalle. Hautajäljennös on avoinna yleisölle 1.5.2014 alkaen.

Lisätietoja:
www.factumfoundation.org

Lisätietoja:
Egyptian Tourist Authority, Embassy of Egypt
Dr Mohamed Atta Elsherbeiny, Tourist Attaché,
Regional Director for Scandinavia, Finland and the Baltic states

puhelin 46 8 102 548
email: director@upplevegypten.com
www.egypt.travel

Tiedustelut Suomessa:
Tarja Valde-Brown, Eurofacts Oy,
puhelin 040 545 6163,
tarja.valde-brown@eurofacts.fi

Avainsanat:

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

Luxoriin on valmistunut nykyteknologialla luotu täydellinen hautajäljennös Tutankhamonin haudasta.
Tweettaa
Tutankhamonin hautajäljennös on tarkin suuren kokoluokan jäljennös kautta aikojen ja se on asennettu maanalaiseen rakennukseen Kuninkaiden laakson portille.
Tweettaa
Egyptin turistiministeriö on erittäin ylpeä siitä, että matkailijoilla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus vierailla sekä alkuperäisellä Tutankhamonin haudalla että pian avattavalla hautajäljennöksellä.
Tweettaa
Tutankhamonin hautajäljennös edistää pyrkimyksiä kohti kestävää matkailua.
Tweettaa
Nykyteknologian hyödyntäminen kestävän matkailun edistämisessä on myönteinen kehityssuunta Egyptin kulttuuriaarteiden suojelussa.
Tweettaa
Tutankhamonin hautajäljennös Luxorissa on avoinna yleisölle 1.5.2014 alkaen.
Tweettaa