Tutkimus: Jyväskylän alueen asukkaat tyytymättömiä tavoitettavuuteen ja asioinnin nopeuteen

Elisa Oyj, alueellinen lehdistötiedote 16.10.2012

Kuntien tarjoamissa palveluissa on siirryttävä uudenlaisiin, joustavampiin asiointivaihtoehtoihin. Tänään julkistetut Jyväskylän seudun alueelliset tutkimustulokset paljastavat alueen asukkaiden kaipaavan nopeutta ja uusia vaihtoehtoja asiointiin – erityisesti ajanvaraustekstiviestit ja asiointi videoyhteyden avulla tai verkkopalvelussa kiinnostavat. Olemassa olevilla teknologioilla ja laitteilla palvelut voidaan jo nyt tarjota kuntalaisille jopa kotiin saakka; kynnyksenä on ainoastaan uusien toimintatapojen käyttöönotto.

Elisa teetti kesä-elokuussa tutkimuksen, jonka mukaan kuntalaisten tyytymättömyyden taustalla ovat asiointi- ja käyttömahdollisuudet kuntien palveluissa. Tutkimuksessa verrattiin kuutta keskeistä talousaluetta.  Tänään julkistetut Jyväskylän seudun alueelliset tutkimustulokset osoittavat alueen asukkaiden tyytymättömyyden kaupungin tarjoamissa palveluissa asiointiin.

- Jyväskylän seudulla vain noin puolet vastaajista on tavoittanut hyvin tarvitsemansa tahon kunnassa. Vastaajista 59 prosenttia toivoo voivansa asioida kunnallisissa palveluissa virastoaikojen ulkopuolella. Lisäksi reilu neljännes Jyväskylän alueen vastaajista kokee terveydenhuollon ajanvarauksen toimimattomaksi.  Positiivista on se, että kun Jyväskylän seudulla ottaa yhteyttä kuntaa, saa yleensä asiansa hoidettua kerralla kuntoon. Tätä mieltä on 60 prosenttia vastaajista ja tässä suhteessa Jyväskylä on onnistunut tutkituista alueista parhaiten, tutkimusjohtaja Jouni Kivikoski Pohjoisranta Burson Marstelleristä toteaa.

Palvelut saataville ajasta ja paikasta riippumattomasti

Kuntalaiset toivovat uudenlaisia asiointitapoja, kunnat haluavat panostaa niihin ja kuntien asiakaspalvelu- ja neuvontatehtävistä vastaava henkilöstö kokee sähköiset kanavat ratkaisuna parempaan asiakaspalveluun. Kuntien tarjoamat palvelut voidaan tarjota jo olemassa olevalla teknologialla ja kotitalouksissa käytössä olevilla laitteilla kuntalaisille vaikka suoraan kotiin. Parhaimmassa tapauksessa vältetään käynti usean ajanvarauksen kautta useiden viranhaltijoiden luona.

- Jyväskylän seudun vastaajista miltei 80 % haluaa vaihtaa esimerkiksi virastossa käynnin puheluun tai sähköpostiin,  77 %  haluaisi saada yhteyden eri viranomaisiin yhdestä palvelunumerosta. Alueen asukkaat haluaisivat myös hoitaa asioita entistä monipuolisemmin verkossa tai saada tiedon vapaista lääkäriajoista tekstiviestillä. 40 % Jyväskylän seudun vastaajista olisi valmiita hyödyntämään videoyhteyttä asioinnissa, Elisan aluejohtaja Juha Peltomäki listaa. 

Ei muutosvastarintaa

Muutosvastarintaa asiointitapojen uudistuksille ei tutkimuksen mukaan näytä olevan. Kunnille tärkeät asukasryhmät, erityisesti 31-50-vuotiaat sekä lapsiperheet, kaipaavat uudistuksia eniten.

- Asukkaat toivovat uusia asiointimahdollisuuksia virastossa asioinnin rinnalle ja haluavat asioida kaupungin tarjoamissa palveluissa samalla tavalla kuin yksityisen sektorin palveluissa. Todella monet ovat halukkaita asioimaan esimerkiksi videon avulla ja vaihtamaan kontrollikäynnit lääkärin vastaanotolla videotapaamiseen. Asioinnista on tehtävä entistä joustavampaa ja tarjota myös kunnalliset palvelut kuntalaisten tarpeisiin sopivilla tavoilla, sopivaan aikaan ja sopivaan paikkaan mahdollisuuksien mukaan, johtaja Anna-Mari Ylihurula Elisalta kertoo.

Kuntien neuvonta- ja asiointipalveluja koskevaa tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 703 iältään 15-79-vuotiasta suomalaista kuntien palvelujen käyttäjää, 120 kuntapäättäjää sekä 120 kunnan asiakaspalvelu- ja neuvontatehtävissä toimivaa henkilöä erityisesti pääkaupunkiseudun, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Joensuun ja Oulun talousalueilla. Tutkimusaineisto kerättiin kesäkuussa 2012. Elisan teettämässä tutkimuksessa haastattelut toteutti TNS Gallup ja tutkimuksen suunnittelusta sekä aineiston käsittelystä vastasi Pohjoisranta Burson-Marsteller.   Valtakunnallinen tutkimusraportti löytyy osoitteesta www.elisa.fi/pressi (suora linkki tutkimukseen: http://www.elisa.fi/ir/docimages/attachment/Presentaatio%202%20tutkimus%20250912.pdf) ja lehdistötiedote valtakunnallisista tutkimustuloksista osoitteesta http://www.elisa.fi/ir/pressi/index.cfm?t=100&o=5120&did=18362.

Näköhavainto siitä, miten kuntien palveluissa olisi mahdollista jo nykyratkaisuilla asioida, löytyy osoitteesta http://www.youtube.com/watch?v=Z-oa9d9s5lE

Lisätiedot:
Pohjoisranta Burson-Marsteller, Jouni Kivikoski, tutkimusjohtaja, 040 5186796, etunimi.sukunimi@pohjoisranta.fi
Elisa, Juha Peltomäki, aluejohtaja, Keski-Suomi, 0505701986, etunimi.sukunimi@elisa.fi
Elisa, Anna-Mari Ylihurula, johtaja, asiakasvuorovaikutuksen ratkaisut, Elisa Yritysasiakkaat, 0500 585 727, etunimi.sukunimi@elisa.fi

Elisa on tietoliikenne- ja ICT-palveluyritys. Tuomme elämyksiä suomalaisten elämään ja tuottavuutta liiketoimintaan online- ja ICT-palveluillamme. Palvelemme noin 2,2 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Mobiililiittymien markkinajohtajana tarjoamme asiakkaillemme Suomen kattavimman ja nopean 3G-verkon sekä 4G-nopeudet. Liikevaihtomme vuonna 2011 oli 1,53 miljardia euroa ja henkilöstömäärämme 3 750. Tarjoamme palvelut kansainvälisesti yhteistyössä Vodafonen ja Telenorin kanssa. Lisätietoja www.elisa.fi

3 Jyväskylän tutkimuspresentaatio

Avainsanat: