Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 § mukainen ilmoitus

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.3.2014 KLO 15.15

Elisa on vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen:

Keskinäinen työeläkeyhtiö Varman osuus Elisa Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut kahdeskymmenesosan (1/20).
 
1. Kohdeyhtiön nimi: Elisa Oyj (ELI1V)   
                                                      
2. Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden ja äänioikeuksien luovutus 25.3.2014

3. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 25.3.2014

4. Osuus kohdeyhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta kaupan jälkeen:

Osakemäärä Osuus osakkeiden kokonaismäärästä Osuus äänimäärästä
6 711 976 4,01 % 4,01 %

Elisa Oyj:n osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on 167 335 073 kappaletta

5. Osakkeenomistajan nimi ja y-tunnus: Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma (y-tunnus:
0533297-9)

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
puh. 010 262 3036

Jakelu:

NASDAX OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi

Tilaa