Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.7.2016 KLO 08:45

Elisa Oyj (ELISA) on vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen:

BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen suora osakeomistus Elisa Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä nousi 11.7.2016 yli viiteen (5) prosenttiin Elisa Oyj:n kaikista osakkeista.

Elisa Oyj:n osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on 167 335 073 kappaletta. 

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

 

Pvm % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälinei-den kautta % yhteensä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,07 0,27 5,34
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 4,99 0,23 5,23

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

  A: Osakkeet ja äänet:

 

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl   Osakkeiden ja äänten %-osuus  
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009007884   8 484 997   5,07
A YHTEENSÄ 8 484 997   5,07  

 B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

 

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus 287 097 0,17
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 176 920 0,10
           
      B YHTEENSÄ 464 017 0,27

  


ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi

Tilaa