Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.1.2016 KLO 8.30

Elisa Oyj (ELI1V) on vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen:

BlackRock, Inc.:n ja sen hallinnoimien rahastojen osuus Elisa Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä nousi 30.12.2015 yli viiteen (5) prosenttiin Elisa Oyj:n kaikista osakkeista.

Elisa Oyj:n osakkeiden ja äänien kokonaismäärä on 167 335 073 kappaletta.

BlackRock, Inc.:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

Pvm % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta % yhteensä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,85 0,21 5,06
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) Alle 5 Alle 5 Alle 5


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/osakelaji
ISIN-koodi (jos mahdollista)
Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl   Osakkeiden ja äänten %-osuus  
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI0009007884   8 126 945   4,85
A YHTEENSÄ 8 126 945   4,85  

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus 91 123 0,05
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 244 373 0,14
Total Return Swap 22.6.2016 N/A Nettoarvon tilitys 17 000 0,01
      B YHTEENSÄ 352 496 0,21


ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi

Tilaa