COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1 - 31.12.2004

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.2.2005 KLO 9.00

COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1 - 31.12.2004

Elisa Oyj:n tytäryhtiö Comptel Oyj on tänään kertonut tilinpäätöksessään vuodelta
2004 tuloksestaan seuraavaa:

Vuonna 2004 Comptel-konsernin liikevaihto kasvoi 10,5 prosenttia ja liikevoitto
119,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Konsernin kannattavuus oli vuonna 2004
hyvä.

Comptelin vuoden 2004 liikevaihto oli 59,7 miljoonaa euroa (54,0 milj. euroa).
Tuoteliiketoiminnan liikevaihto oli 52,5 miljoonaa euroa (43,1 milj. euroa).
Järjestelmäpalveluiden liikevaihto oli 7,2 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa).
Laitekaupan arvo oli 0,0 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa). Comptelin tilauskanta
vuoden 2004 lopussa oli 20,0 miljoonaa euroa (23,5 milj. euroa). Konsernin
liikevoitto oli 14,5 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa), mikä oli 24,3 prosenttia
(12,2 prosenttia) liikevaihdosta. Tilikauden osakekohtainen tulos oli 0,09 euroa
(0,04 euroa).

Vuoden alussa Comptelin henkilöstömäärä oli 402 ja vuoden lopussa 422. Comptelin
palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 412 henkilöä (466).

Tulevaisuuden näkymät

Comptel arvioi markkinatilanteen kehittyvän myönteisesti vuoden 2005 aikana.
Uusien markkinoiden, kuten Venäjän ja Kiinan, arvioidaan avautuvan
tuotteistetuille tukiohjelmistoratkaisuille. Nykyisillä Comptelin päämarkkina-
alueilla operaattorit kehittävät tietojärjestelmiään mahdollistamaan uusia
liiketoimintamalleja ja tukemaan siten uusien palveluiden tarjoamista kaikille
asiakassegmenteilleen. Operaattorit pyrkivät edelleen myös tehostamaan
toimintaansa IT-investointien avulla. Mediointi- ja provisiontijärjestelmät
laajennuksineen ovat keskeisessä roolissa näissä hankkeissa.

Comptel arvioi edellytykset kasvunsa jatkumiselle tässä markkinatilanteessa
hyviksi. Tavoitteena on edelleen kasvaa markkinaa nopeammin. Comptel lisää
kohdennetusti tuotekehitys- ja asiakaspalveluresurssejaan pitkän aikavälin
kasvupotentiaalinsa varmistamiseksi konsernin kasvutavoitteet huomioiden.

Liiketoimintaympäristön riskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden
2004 aikana. Kilpailijoiden välistä konsolidaatiota on tapahtunut, mutta sen
vaikutus markkina-asemiin on toistaiseksi ollut vähäistä. Lähi-idän markkinoiden
merkityksen kasvu on lisännyt kyseiseen alueeseen liittyvän poliittisen riskin
suuruutta Comptelin liiketoiminnassa. Dollarin kurssin merkittävä heikkeneminen
euroon verrattuna voi näkyä hintapaineena eri markkinoilla.

Tarkemmat tiedot Comptel Oyj:n tuloksesta ja kasvunäkymistä ovat saatavissa
yhtiön tänään julkistamasta tilinpäätöksestä vuodelta 2004.

ELISA OYJ

Velipekka Nummikoski

Viestintäjohtaja

Lisätietoja:


Viestintäjohtaja Pellervo Hämäläinen
(09) 700 11787

Jakelu:

Helsingin Pörssi

Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa