ELISA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

ELISA OYJ       PÖRSSITIEDOTE       12.2.2004 KLO 09.15

ELISA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen,joka pidetään keskiviikkona 31.3.2004 
kello 13.00 Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki. 
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa 
kokouspaikalla kello 12.00. Kokouksen kulkua on mahdollista 
seurata internetin välityksellä osoitteessa www.elisa.com.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut varsinaiselle 
  yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiöjärjestyksen 4 §:stä
  poistetaan A- ja B-osakelajeja käsittelevät kohdat ja että 4 §
  muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti:
  4 § Osakkeet
  Osakkeiden nimellisarvo on puoli (½) euroa.
  Hallitus ehdottaa, että osakkeiden muuntamista koskeva 5 § ja
  päätöksentekojärjestystä yhtiökokouksessa käsittelevä 15 §
  poistetaan ja että yhtiöjärjestyksen muiden pykälien numerointia
  muutetaan vastaavasti.

3. Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutetaan vuoden kuluessa
  yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta
  yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai
  useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
  oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien,
  vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien
  nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa
  olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma 
  voi korottua yhteensä enintään 13.800.000 eurolla.

  Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa poikkeamaan
  osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
  vaihtovelkakirjoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään 
  merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, 
  uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan 
  ja/tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien
  merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen 
  on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten 
  yrityskauppojen tai muiden yhteistoimintajärjestelyiden 
  rahoittaminen, toimeenpaneminen tai mahdollistaminen, yhtiön 
  rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen 
  taikka muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä 
  järjestely. Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään 
  oikeutetuista, mutta päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin 
  kuuluvan hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että 
  uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa 
  tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan 
  tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

  Hallitus ehdottaa lisäksi, että 3.4.2004 saakka voimassaoleva
  osakepääoman korottamisvaltuutus peruutetaan.


Osinko

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 ei makseta
osinkoa.

Tilintarkastaja

Hallitus päätti tarkastusvaliokunnan esityksestä ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsisi yhtiön 
tilintarkastajaksi KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisön.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
perjantai 19.3.2004 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on
jäljempänä mainitulla tavalla ilmoittautunut kokoukseen.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa 
osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, 
voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Tilapäistä 
rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin 
ennen 19.3.2004 ottaa yhteyttä hallintarekisterin hoitajaansa.

Ilmoittautuminen alkaa 8.3.2004 ja päättyy 23.3.2004.

ELISA OYJ

Velipekka Nummikoski
viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa