ELISA TOTEUTTAA SAUNALAHDEN OSTOTARJOUKSEN,OMISTUS 97,4 PROSENTTIA

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.11.2005 KLO 14.00

ELISA TOTEUTTAA SAUNALAHDEN OSTOTARJOUKSEN,OMISTUS 97,4 PROSENTTIA

Elisa Oyj:n hallitus on päättänyt toteuttaa Elisan kaikista Saunalahti Group
Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista sekä vuosien 2002 ja 2003 optio-ohjelmien
optio-oikeuksista tekemän, 23.8.2005 alkaneen ja 4.11.2005 päättyneen julkisen
ostotarjouksen. Julkisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen perusteella
ostotarjouksen toteuttamisedellytykset ovat täyttyneet ostotarjouksen ehtojen
mukaisesti.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 97,4 prosenttia Saunalahden
liikkeeseen laskemista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä, ovat
lopullisen laskennan perusteella hyväksyneet ostotarjouksen 134 830 683
Saunalahden osakkeen osalta. Uudet Elisan osakkeet, yhteensä 24 076 907
kappaletta, vastaavat noin 14,5 prosenttia Elisan ostotarjouksen jälkeisestä
osakkeiden lukumäärästä. Vuoden 2003 optio-ohjelman optio-oikeuksien haltijat
ovat hyväksyneet ostotarjouksen yhteensä  342 782 Saunalahden optio-oikeuden
osalta. Vuoden 2002 optio-ohjelman kaikilla optio-oikeuksilla on merkitty
Saunalahden osakkeita.

Elisan hallitus hyväksyy Elisan osakepääoman korotuksen ja Saunalahden osakkeiden
omistusoikeus siirtyy Elisalle arviolta 14.11.2005. Uudet osakkeet tulevat
kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä arviolta 16.11.2005.

Koska Elisan osuus Saunalahden osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ylittää
ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena arviolta 14.11.2005 kaksi kolmasosaa
(2/3), Elisa tulee tekemään arvopaperimarkkinalain mukaisen lunastustarjouksen
Saunalahden jäljellä olevista osakkeista ja optio-oikeuksista.

Edelleen, koska Elisan osuus Saunalahden osakkeista ja osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä ylittää ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena arviolta 14.11.2005
yhdeksän kymmenesosaa (9/10), Elisa tulee myös käynnistämään osakeyhtiölain
mukaisen lunastusmenettelyn Saunalahden jäljellä olevista osakkeista. Elisa tulee
julkistamaan näistä menettelyistä lisää tietoa myöhemmin.

Elisan tavoitteena on saada omistukseensa 100 prosenttia Saunalahden liikkeeseen
laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, minkä jälkeen Saunalahti tulee
hakemaan osakkeidensa ja optio-oikeuksiensa poistamista Helsingin Pörssin
päälistalta niin pian kuin se on Helsingin Pörssin sääntöjen mukaan mahdollista.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä

Lisätietoja:

Pekka Ekstam
M&A-johtaja, puh. 050 520 5252

JAKELU:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa