• news.cision.com/
  • Elisa Oyj/
  • Elisan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Elisan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Report this content

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2018 klo 8.00

Elisalla on konsernin avainhenkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jossa on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. 

Hallitus on päättänyt, että ansaintajakson 2019–2021 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 536 000 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2019–2021 maksetaan vuonna 2022 osittain osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 200 henkilöä. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019–2021 perustuu osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen liikevaihtoon ja muihin keskeisiin tavoitteisiin. 

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa ja vastaavasti johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta. 

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä on annettu pörssitiedote 15.12.2017.


ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Tilaa