Elisan hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Report this content

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.12.2021 KLO 17.00

Elisa Oyj:n hallitus on 4.3.2021 päättänyt konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 200 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 20212023, 20222024 ja 20232025.

Yhtiön hallitus on nyt päättänyt järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajaksolle 20222024. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 20222024 perustuu Elisa-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS, paino 60 %), kansainvälisten digitaalisten liiketoimintojen kehittymiseen (paino 20 %), henkilöstötyytyväisyyteen (paino 10 %) ja valittujen liiketoimintojen vuosittaisiin, keskeisiin kasvutavoitteisiin (paino 10 %).

Ansaintajaksolta 20222024 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 360 500 Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 20222024 maksetaan vuonna 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa ja vastaavasti johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi

Tilaa