Elisan keskipitkän aikavälin tavoitteet ja voitonjakopolitiikka

ELISA OYJ SIJOITTAJAUUTINEN 27.11.2018 KLO 12.00

Elisa on päivittänyt keskipitkän aikavälin tavoitteensa vuoden 2021 loppuun mennessä. Tavoitteet ovat:

Liikevaihdon kasvu  Toimialaa parempi kasvu
Käyttökatemarginaali Yli 37 prosenttia
Käyttöomaisuusinvestoinnit/liikevaihto Korkeintaan 12 prosenttia
Nettovelka/käyttökate 1,5−2
Omavaraisuusaste Yli 35 prosenttia

Elisa on toistanut voitonjakopolitiikkansa:

Varsinainen voitonjako on 80−100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa lisävoitonjakoa. Jakoehdotusta tai -päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen aseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osinko, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto.

Elisan Pääomamarkkinapäivä järjestetään tänään 27.11.2018, tilaisuuden materiaalit tulevat iltapäivän aikana saataville osoitteeseen www.elisa.fi/sijoittajille.


ELISA OYJ
 
Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555
 
Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Tilaa