Elisan keskipitkän aikavälin tavoitteet ja voitonjakopolitiikka

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.10.2014 KLO 11.00

Elisa on päivittänyt keskipitkän aikavälin tavoitteensa vuoden 2017 loppuun mennessä, jotka ovat:

Liikevaihdon kasvu Toimialaa parempi kasvu
Käyttökatemarginaali Yli 36 prosenttia
Käyttöomaisuusinvestoinnit/liikevaihto Korkeintaan 12 prosenttia
Nettovelka/käyttökate 1,5 – 2
Omavaraisuusaste Yli 35 prosenttia

Elisa on toistanut voitonjakopolitiikkansa:

Varsinainen voitonjako on 80 100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa lisävoitonjakoa. Jakoehdotusta tai -päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen aseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osinko, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 010 262 3036

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi

Tilaa