Elisan osavuosikatsaus Q1 2018

Report this content

ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 18.4.2018 KLO 8.30

Tammimaaliskuu 2018

 • Liikevaihto oli 450 milj. euroa (416)
 • Käyttökate oli 153 milj. euroa (144) ja liikevoitto 95 miljoonaa euroa (89)
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 156 milj. euroa (144) ja liikevoitto 97 milj. euroa (89)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,43) ja vertailukelpoinen 0,48 euroa
 • Kassavirta investointien jälkeen oli 52 milj. euroa (63)
 • Mobiilin postpaid-puheliittymän ARPU oli 20,4 euroa (20,5 edellisellä neljänneksellä)
 • Mobiilien postpaid-puheliittymien vaihtuvuus oli 19,2 prosenttia (19,5 edellisellä neljänneksellä)
 • Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia 200 milj. euroon (192)
 • Elisan postpaid-mobiilikanta kasvoi 900 liittymällä ja prepaid-kanta pieneni 24 700 liittymällä vuosineljänneksen aikana
 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 4 100 liittymällä
 • Nettovelka/käyttökate oli 1,6 (1,8 2017 lopussa) ja velkaantumisaste 90 prosenttia (103 2017 lopussa)

Keskeiset tunnusluvut

Miljoonaa euroa 1–3/2018 1–3/2017 Δ % 2017
Liikevaihto 450 416 8,1 1 787
Käyttökate 153 144 6,7 608
Vertailukelpoinen käyttökate 156 144 8,3 613
Liikevoitto1) 95 89 7,3 378
Tulos ennen veroja1) 89 84 6,0 403
EPS, euroa 0,47 0,43 8,6 2,11
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,48 0,43 11,2 1,86
Käyttöomaisuusinvestoinnit 53 53 -0,7 246

1) Vertailukelpoiset luvut 1–3/2018: liikevoitto 97 milj. euroa (89) ja tulos ennen veroja 92 milj. euroa (84). 
1–12/2017 liikevoitto 384 milj. euroa ja tulos ennen veroja 364 milj. euroa.

Rahoitusasema ja kassavirta

Miljoonaa euroa 31.3.2018 31.3.2017   31.12.2017
Nettovelka 1 018 1 062   1 073
Nettovelka/käyttökate 1) 1,6 1,9   1,8
Velkaantumisaste, % 89,6 101,1   103,2
Omavaraisuusaste, % 42,9 39,4   40,5

 

Miljoonaa euroa 1-3/2018 1-3/2017 Δ % 20172)
Kassavirta 
investointien jälkeen
 

52
 

63
-17,4  

300

1) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate)
2) Vertailukelpoinen kassavirta 1–12/2017 246 milj. euroa, ilman osakesijoituksia, osakkeiden myyntiä ja lainajärjestelyä.

Muita operatiivisia lukuja osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).


Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Elisan liikevaihto ja tulos kasvoivat jälleen

Elisan kilpailukyky vahvistui ja tuloksen kasvu jatkui. Kilpailukyvyn vahvistumiseen on vaikuttanut asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen. Liikevaihto ja tulos kasvoivat jälleen edellisvuodesta, ja kausi oli historian paras ensimmäinen vuosineljännes. Tulosta paransivat erityisesti mobiilin palveluliikevaihdon kasvu ja panostukset Elisan toiminnan tuottavuuteen sekä viimeaikaiset yrityskaupat.

Suomalaisten kuluttajien ja yritysasiakkaiden sekä organisaatioiden edistyksellinen mobiilikäyttö, sekä viestintäpalvelujen vaivaton ja huoleton käytettävyys on auttanut siirtymistä yhä nopeampiin mobiililaajakaistaliittymiin. Mobiilin postpaid-liittymäkanta nousi neljänneksen aikana 900 liittymällä ja prepaid-kanta pieneni 24 700 liittymällä.  Kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta laski 4 100 liittymällä. Asiakkaat arvostavat Elisan ainutlaatuista rajoittamattoman datan hinnoittelumallia ja verkon laatua.

Elisa Kirja on Suomen suurin sähköisten kirjojen jälleenmyyjä Suomessa ja nyt palveluvalikoimaan lisättiin myös digitaaliset lehdet. Elisa Viihteen tarjonta lisääntyi kauden aikana erityisesti urheilusisällöillä. Elisa Viihteen kaksi alkuperäissarjaa valittiin kiinnostavimpien kansainvälisten draamahankkeiden joukkoon Cannesissa järjestettävän tv-alan tärkeimmän konferenssin yhteydessä.

Elisa teki ensimmäisenä maailmassa testejä 5G-päätelaitteilla esistandardin mukaisessa 5G-verkossa. Tampereen ja sen lähiseutujen 5G-valmiudet omaavan mobiiliverkon rakennustyöt saatiin päätökseen. Huippunopea verkko mahdollistaa jopa gigan mobiililaajakaistayhteydet. Elisa aloittaa 5G-valmiudet omaavan verkon rakentamisen myös Turkuun. Sitä kautta voidaan tulevaisuudessa helposti lisätä 5G-palveluiden vaatimia ominaisuuksia, kuten moninkertaiset tiedonsiirtonopeudet, lyhyet viiveet, ja esineiden internetin vaatimia toiminnallisuuksia.

Elisan työntekijät valitsivat Elisan toistamiseen Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon. Elisa sijoittui suurten yritysten sarjassa neljännelle sijalle. Elisan vahvuudeksi henkilöstö nosti luottamukseen perustuvan työkulttuurin.

Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat keskeinen osa yrityskulttuuriamme ja keskitymme niihin jatkossakin vahvasti. Tuottavuuden lisääminen, digitaalisten liiketoimintojen kansainvälistäminen, arvon tuottaminen datalla sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle arvonluonnille jatkossakin.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2018

Suomen makrotaloudellinen ympäristö on parantunut, mutta pitkän aikavälin rakenteelliset haasteet jatkuvat. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2017 tasolla tai hieman korkeampi. Viimeaikaisten hankintojen sekä matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2017 tasolla tai hieman korkeampi. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Eli-san jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan osavuosikatsauksesta Q1 2018. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajille


ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi