Elisan osavuosikatsaus Q1 2019

Report this content

ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 17.4.2019 KLO 8.30

Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen keskeiset luvut

  • Liikevaihto laski 10 miljoonaa euroa 440 miljoonaan euroon pääasiassa päätelaitemyynnin ja yhdysliikenteen liikevaihdon laskun sekä liiketoimintojen myynnin takia
  • Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 2,1 prosenttia 204 miljoonaan euroon. Kova kilpailutilanne vaikutti kasvuun
  • Vertailukelpoinen käyttökate, joka sisältää IFRS 16 -standardin vaikutuksen, kasvoi 2 miljoonaa euroa 158 miljoonaan euroon
  • Vertailukelpoinen liikevoitto, joka sisältää IFRS 16 -standardin vaikutuksen, laski 5 miljoonaa euroa 92 miljoonaan euroon
  • Kassavirta kasvoi 16 miljoonaa euroa 68 miljoonaan euroon lähinnä nettokäyttöpääoman positiivisen muutoksen ansiosta
  • Mobiilin postpaid puhe ARPU oli edellisen vuosineljänneksen tasolla eli 20,4 euroa (20,5)
  • Mobiilin postpaid puheen vaihtuvuus oli 19,7 prosenttia (18,7 prosenttia edellisellä neljänneksellä)
  • Postpaid-mobiililiittymien määrä väheni edellisestä vuosineljänneksestä 1 500 liittymällä
  • Prepaid-liittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 17 300 liittymällä kausivaihtelun takia
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 700 liittymällä

Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa 1-3 2019 1-3 2018 Δ % 2018
Liikevaihto 440 450 -2,2 % 1 832
Käyttökate1) 155 153 1,1 % 640
Vertailukelpoinen käyttökate1) 158 156 1,2 % 639
Liikevoitto2) 90 95 -5,4 % 404
Vertailukelpoinen liikevoitto2) 92 97 -5,0 % 403
Tulos ennen veroja 83 89 -7,5 % 381
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 85 92 -7,0 % 380
Tulos per osake, euroa 0,43 0,47 -7,8 % 1,98
Vertailukelpoinen tulos per osake, euroa 0,44 0,48 -7,4 % 1,95
Käyttöomaisuusinvestoinnit3) 57 53 7,6 % 254
Nettovelka 1 075 1 018   1 068
Nettovelka / käyttökate4) 1,7 1,6   1,7
Velkaantumisaste, % 90,2 % 89,6 %   94,8 %
Omavaraisuusaste, % 41,9 % 42,9 %   42,4 %
Kassavirta 68 52 30,3 % 272
Vertailukelpoinen kassavirta5) 68 52 30,3 % 282

1) Sisältää 4 milj. euron IFRS 16 -vaikutuksen (kts. liitetiedot, sivu 15). 2) IFRS 16 -muutoksella ei ole oleellista vaikutusta liikevoittoon. 3) 2018 investoinnit sisältävät 26 milj. euron lisenssi-investoinnin. 4) (korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 5) 2018 kassavirta sisältää 9 milj. euron investoinnin osakkeisiin ja liiketoimintojen myynnin.

Muita operatiivisia lukuja osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtajan katsaus: Elisan kilpailukyky vahvistui edelleen

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Elisan kilpailukyky vahvistui edelleen asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvalla parantamisella. Käyttökate oli viime vuoden tasolla ja liikevaihto laski hieman. Liikevaihtoa laskivat päätelaitemyynnin ja yhdysliikenteen liikevaihdon lasku sekä liiketoimintojen myynnit.

Kuluttajat ja yritysasiakkaat sekä organisaatiot arvostavat viestintäpalvelujen sujuvaa ja huoletonta käytettävyyttä. Asiakkaiden luopuminen käyttämättömistä liittymistä ja siirtyminen yhä nopeampiin mobiililaajakaistaliittymiin jatkuu. Mobiilin postpaid-liittymäkanta laski neljänneksen aikana 1 500 liittymällä ja prepaid-kanta 17 300 liittymällä. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta laski 700 liittymällä. Elisa jatkoi 5G-verkon laajentamista ja 5G-verkot avattiin Turkuun sekä Jyväskylään. Järjestimme Suomen ensimmäisen 5G-verkossa pelatun mobiilikiertueen neljässä kaupungissa. Kiertue järjestettiin yhteistyössä mobiilipelipalvelu Hatch Entertainmentin ja Elisa Viihde Sportin kanssa.

Elisa julkisti tuovansa myyntiin kevään aikana usean laitevalmistajan 5G-puhelimet. OnePlusin ja ZTE:n  5G-puhelimet tuodaan myyntiin ensimmäisten joukossa Euroopassa vuoden toisen neljänneksen aikana. Yhteistyötä vahvistetaan korealaisen LGU+ -operaattorin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on varmistaa huippulaatu verkossa ja 4G- ja 5G-verkon automaation kehittäminen.  

Elisa on julkaissut vuodesta 2014 alkaen 14 alkuperäissarjaa. Vuoden 2019 sarjoista on julkistettu käsikirjoituksestaan kansainvälisesti palkittu Kaikki Synnit ja vakoojatrilleri Nyrkki. Uusimpina sarjoina on julkistettu komediasarjat Maanantai ja Ei haukku haavaa tee. Suosittu Jättekiva-sarja saa jatkoa Elisa Viihteessä.

Elisan systemaattinen laatutyö palkittiin Suomen laatupalkinto -tunnustuksella. Palkinto on kansallinen tunnustus erinomaisuudesta ja kyvystä tulla jatkuvasti paremmaksi asioissa, joita asiakkaat arvostavat. Elisan työntekijät nostivat Elisan jälleen Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon Great Place to Work -tutkimuksessa. Elisa oli kolmatta kertaa suurin palkittu yritys. Elisan henkilöstö arvostaa erityisesti joustavuutta työn tekemisen tavoissa.

Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat keskeinen osa yrityskulttuuriamme ja keskitymme niihin jatkossakin vahvasti. Tuottavuuden lisääminen, digitaalisten liiketoimintojen kansain-välistäminen, arvon tuottaminen datalla sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle arvonluonnille jatkossakin.

Veli-Matti Mattila
toimitusjohtaja

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2019

Suomen makrotaloudellisen ympäristön positiivinen kehitys on hidastunut. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan osavuosikatsauksesta Q1 2019. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajille


ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi