Elisan osavuosikatsaus Q3 2020

Report this content

ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 16.10.2020 KLO 8.30

Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen keskeiset luvut 

 • Liikevaihto kasvoi 3 miljoonaa euroa 468 miljoonaan euroon.
 • Mobiilipalveluliikevaihto pieneni -0,5 prosenttia 206 miljoonaan euroon pääasiassa siksi, että roaming-liikevaihto pieneni huomattavasti COVID-19 matkustusrajoitusten takia. Edellisestä vuosineljänneksestä mobiilipalveluliikevaihto kasvoi 2 miljoonaa euroa eli yhden prosentin. 
 • Käyttökate kasvoi miljoona euroa 180 miljoonaan euroon.
 • Liikevoitto laski miljoona euroa 112 miljoonaan euroon.
 • Vertailukelpoinen kassavirta laski 2 miljoonaa euroa 97 miljoonaan euroon.
 • Mobiilin postpaid-ARPU oli edellisen vuosineljänneksen tasolla eli 19,0 euroa (19,1).
 • Mobiilien postpaid-liittymien vaihtuvuus kasvoi 17,6 prosenttiin (16,4 prosenttia edellisellä neljänneksellä).
 • Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 24 800 liittymällä.
 • Prepaid-liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksellä 15 100 liittymällä kausivaihtelun takia.
 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 6 700 liittymällä neljänneksen aikana.
 • Ohjeistus vuodelle 2020 säilyy ennallaan.

Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa 7-9/20 7-9/19 Δ % 1-9/20 1-9/19 Δ %
Liikevaihto 468 465 0,6 % 1 396 1 356 3,0 %
Käyttökate 180 179 0,8 % 514 493 4,3 %
Vertailukelpoinen käyttökate 180 179 0,8 % 514 500 2,9 %
Liikevoitto 112 113 -0,6 % 312 295 5,7 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 112 113 -0,6 % 312 302 3,3 %
Tulos ennen veroja 108 107 1,6 % 300 276 8,5 %
Vert.kelpoinen tulos ennen veroja 108 107 1,6 % 300 283 5,9 %
Tulos per osake (EPS), euroa 0,55 0,53 5,2 % 1,54 1,40 9,6 %
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,55 0,53 5,2 % 1,54 1,44 6,8 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit 75 56 34,8 % 201 173 15,9 %
Nettovelka 1 256 1 235 1,7 % 1 256 1 235 1,7 %
Nettovelka / käyttökate 1) 1,8 1,9 1,8 1,9
Velkaantumisaste, % 114,8 % 115,3 % 114,8 % 115,3 %
Omavaraisuusaste, % 36,2 % 37,6 % 36,2 % 37,6 %
Kassavirta 91 97 -6,1 % 247 202 22,2 %
Vertailukelpoinen kassavirta 2) 97 98 -1,7 % 255 268 -4,8 %

1) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 2) Ilman osakesijoituksia.

Elisa julkaisee myös muita liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Vakaa kehitys COVID-19 -olosuhteissa jatkui

Elisan vakaa kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 1 prosenttia edellisvuodesta ja oli 468 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate parani 1 prosenttia 180 miljoonaan euroon, ja osakekohtainen tulos parani 5 prosenttia 0,55 euroon.

Elisan 5G-verkko on laajentunut nopeasti kattaen nyt yli 50 kaupunkia ja yli 1,6 miljoonaa suomalaista. Jatkoimme innovatiivisia 5G-pilottejamme joilla kehitetään koulujen, sairaaloiden sekä ympäristö- ja pelastuslaitoksen toimintaa.

Nopeiden yhteyksien ja etäpalveluiden, erityisesti asiakaspalveluratkaisuiden kysyntä jatkui mm. julkisella sektorilla ja terveydenhuollon palveluissa. Mobiiliverkkomme datakäytön kasvu jatkui vahvana edelliseen vuoteen verrattuna, ja verkon kapasiteetti on riittänyt hyvin kasvavaan kysyntään.

COVID-19 koronaviruspandemia vaikutti edelleen kolmannen vuosineljänneksen toimintaan. Keskityimme innovatiivisiin toimintatapoihimme varmistaaksemme sujuvat palvelut ja asiakkaidemme sekä henkilökuntamme turvallisuuden. Osallistuimme Suomen Koronavilkku -sovelluksen kehittämiseen ja käyttöönottoon. Luovutimme verkkodataamme Traficomin kehitystyöhön ja tarjosimme valtakunnallisissa asiakaspalvelukanavissamme opastusta ja apua sovelluksen käyttöönotossa.

Missiomme on digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen periaatteisiin ja allekirjoitimme syyskuussa yhtenä suuryrityksenä YK:n kannanoton kansainvälisen yhteistyön puolesta (Statement on Renewed Global Cooperation). Jatkoimme myös hiilidioksidipäästöjemme vähentämistä tavoitteemme mukaisesti ja tulemme olemaan ensimmäinen pohjoismainen hiilineutraali teleoperaattori jo vuoden 2020 aikana.

Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme, ja jatkamme voimakasta keskittymistä niihin. Tuottavuuden parantaminen, digitaalisten palvelujemme parantaminen kansainvälisesti ja arvon luonti datan avulla sekä vahva investointikykymme tulevat jatkossakin luomaan vankan perustan kilpailukykyiselle lisäarvon luomiselle.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2020

Nykyinen koronavirustilanne tulee hidastamaan talouskasvua ja aiheuttaa epävarmuutta makrotalouden kehitykseen. Talouden voimakkaalla hidastumisella voi olla vaikutusta Elisaan. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Ohjeistus vuodelle 2020 säilyy ennallaan. . Liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2019 tasolla tai hieman korkeampi. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan osavuosikatsauksesta Q3 2020. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla elisa.fi/sijoittajille

ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi