Elisan osavuosikatsaus Q3 2022

Report this content

ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 19.10.2022 KLO 8.30

Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen keskeiset luvut

  • Liikevaihto kasvoi 38 miljoonaa euroa 534 miljoonaan euroon pääasiassa matkaviestintä- ja digitaalisten palvelujen ja laitemyynnin kasvun myötä.
  • Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 6,9 prosenttia 233 miljoonaan euroon.
  • Käyttökate kasvoi 8 miljoonaa euroa 194 miljoonaan euroon.
  • Liikevoitto kasvoi 7 miljoonaa euroa 128 miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen kassavirta laski 2 miljoonaa euroa 87 miljoonaan euroon.
  • Suomessa mobiilin postpaid ARPU kasvoi 21,1 euroon (21,0 edellisellä neljänneksellä) ja mobiilien postpaid-liittymien vaihtuvuus kasvoi 18,6 prosenttiin (15,3).
  • Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi neljänneksen aikana 35 400 liittymällä. M2M- ja IoT-liittymien määrä kasvoi 37 200 liittymällä.
  • Prepaid-liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksellä 29 500 liittymällä.
  • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 1 700 liittymällä.
  • Ohjeistusta vuodelle 2022 on liikevaihdon ja käyttökatteen osalta nostettu tasolle ”hieman korkeampi” (aiemmin ”samalla tasolla tai hieman korkeampi”).

Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa 7-9/22 7-9/21 Δ % 1-9/22 1-9/21 Δ %
Liikevaihto 534 496 7,6 % 1 567 1 462 7,1 %
Käyttökate 194 186 4,2 % 548 522 5,1 %
Vertailukelpoinen käyttökate (1 194 186 4,2 % 550 528 4,3 %
Liikevoitto 128 121 6,1 % 351 322 8,9 %
Vertailukelpoinen liikevoitto (1 128 121 6,1 % 353 328 7,6 %
Tulos ennen veroja 124 118 5,3 % 341 313 8,7 %
Vert.kelpoinen tulos ennen veroja 124 118 5,3 % 343 319 7,4 %
Tulos per osake (EPS), euroa 0,63 0,60 4,4 % 1,74 1,61 7,9 %
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,63 0,60 4,4 % 1,75 1,64 6,6 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit 67 64 5,2 % 192 184 4,8 %
Nettovelka 1 358 1 298 4,6 % 1 358 1 298 4,6 %
Nettovelka / käyttökate (2 1,9 1,9 1,9 1,9
Velkaantumisaste, % 116,9 % 116,1 % 116,9 % 116,1 %
Omavaraisuusaste, % 38,6 % 38,5 % 38,6 % 38,5 %
Kassavirta (3 79 86 -7,9 % 214 237 -9,6 %
Vertailukelpoinen kassavirta (4 87 89 -2,1 % 235 250 -6,2 %

1) 1-9/22 ilman 2 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja, ja 1-9/21 ilman 6 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja. 2) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 3) Kassavirta ennen rahoitusta. 4) 7-9/22 ilman 8 milj. euron osakesijoituksia, 1-9/22 ilman 21 milj. euron osakesijoituksia, 7-9/21 ilman 4 milj. euron osakesijoituksia ja 1-9/21 ilman 14 milj. euron osakesijoituksia.

Elisa julkaisee myös muita liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Vakaa tuloskunto jatkuu

Elisan vakaa kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 534 miljoonaa euroa. Käyttökate parani 4 prosenttia 194 miljoonaan euroon, ja osakekohtainen tulos 4 prosenttia 0,63 euroon. Kaikki liiketoimintamme tekivät vakaan tuloksen geopoliittisista haasteista ja epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta.

5G-verkkomme laajentuminen on edennyt suunnitellusti. Suomen kattavin 5G-verkko on jo yli 200 paikkakunnalla ja kattaa yli 83 prosenttia suomalaisista. Asiakkaat ovat ottaneet 5G:n käyttöön ilahduttavan nopeasti – uuden sukupolven mobiiliverkko on vastannut asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin erittäin hyvin.

Digitaalisten palvelujen liiketoimintamme kasvoi edelleen vuosineljänneksen aikana. Kyberpalvelujen kysyntä kasvoi yritysasiakkaiden keskuudessa. Kansainvälisesti Elisa IndustrIQ -liiketoiminnat kehittyivät positiivisesti, uusia asiakkuuksia voitettiin terästuotannon ja elektroniikkateollisuuden alalla.

Inflaation ja etenkin energian hintojen ja palkkojen nousun vaikutus Elisaan on ollut maltillinen. Energiatehokkuuden parantaminen on ollut osa Elisan strategiaa vuodesta 2009 lähtien. Olemme sitoutuneet parantamaan liiketoimintamme ympäristövaikutuksia ja edistämään ympäristöystävällisempää toimintaa. Vuoden 2023 toisella neljänneksellä Elisan tuulivoimasopimus tulee kattamaan puolet Elisan koko mobiiliverkon vuotuisesta sähköntarpeesta Suomessa. Suomessa ja Virossa olemme lisänneet energiansäästötoimia verkossamme sekä myymälöissä ja toimistoissa syksyn aikana.

Olemme sopineet Elisan Pasilan datakeskuksen hukkalämmön siirrosta kotien ja liiketilojen lämmitykseen Helsingin alueella. Hukkalämpöä Elisan suurista datakeskuksista Espoossa on suunnattu lämmitykseen jo vuosien ajan, ja 100 prosenttia kaikkien datakeskustemme kaukojäähdytyksestä on uusiutuvaa.

Keskitymme edelleen vahvasti asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Tuottavuuden parantaminen, innovointi, digitaalisten palvelujemme laajentaminen kansainvälisesti ja arvon luonti datan avulla sekä vahva investointikykymme luovat jatkossakin vankan perustan kilpailukykyiselle lisäarvon luomiselle.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2022

Suomen talouden kasvun odotetaan hidastuvan jonkin verran. Venäjän sotaan Ukrainassa liittyy kasvavaa epävarmuutta esimerkiksi inflaation ja energian hintojen osalta. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Liikevaihdon arvioidaan olevan hieman korkeampi kuin vuonna 2021. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan osavuosikatsauksesta Q3 2022. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla elisa.fi/sijoittajille

ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi