Elisan osavuosikatsaus tammi–kesäkuu 2016

ELISAN OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 15.7.2016 KLO 8.30

Toinen neljännes 2016

 • Liikevaihto: 393 miljoonaa euroa (390)
 • Käyttökate: 134 miljoonaa euroa (131) ja liikevoitto 81 miljoonaa euroa (79)
 • Voitto ennen veroja: 75 miljoonaa euroa (74)
 • Osakekohtainen tulos: 0,38 euroa (0,38)
 • Kassavirta investointien jälkeen: 69 miljoonaa euroa (70)
 • Mobiilin liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 16,6 euroon (16,3 edellisellä neljänneksellä)
 • Mobiililiittymien vaihtuvuus kasvoi 17,0 prosenttiin (16,1 edellisellä neljänneksellä)
 • Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 7 prosenttia 190 miljoonaan euroon (178)
 • Elisan mobiililiittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana 6 600:lla
 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni edellisestä vuosineljänneksestä 4 200:lla
 • Nettovelka/käyttökate oli 1,9 (1,8 31.12.2015) ja velkaantumisaste 128 prosenttia (104 31.12.2015)

Tammi–kesäkuu 2016

 • Liikevaihto: 783 miljoonaa euroa (771)
 • Käyttökate: 270 miljoonaa euroa (260), liikevoitto 165 miljoonaa euroa (155)
 • Liikevoitto ennen veroja: 153 miljoonaa euroa (145)
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 0,77 euroon (0,75)
 • Kassavirta investointien jälkeen: 133 miljoonaa euroa (138)
   
 • Anvian ICT-yhtiöiden hankinta toteutettiin 1.7.2016

Keskeiset tunnusluvut

  Toinen neljännes Vuoden alusta
Miljoonaa euroa 2016 2015 2016 2015
Liikevaihto 393 390 783 771
Käyttökate 134 131 270 260
Liikevoitto 81 79 165 155
Liikevoitto ennen veroja 75 74 153 145
Osakekohtainen tulos, euroa 0,38 0,38 0,77 0,75
Käyttöomaisuusinvestoinnit 56 49 100 100
           

Rahoitusasema ja kassavirta

Miljoonaa euroa 30.6.2016 30.6.2015 31.12.2015
Nettovelka 1 054 1 075 962
Nettovelka/käyttökate 1) 1,9 2,0 1,8
Velkaantumisaste, % 127,5 135,8 103,9
Omavaraisuusaste, % 36,8 35,1 41,4

 

  Toinen neljännes Vuoden alusta
Miljoonaa euroa 2015 2014 2015 2014
Kassavirta investointien jälkeen 69 70 133 138

1) (korolliset velat – rahavarat)/(neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä)
2) Ilman osakesijoituksia Q2/16 83 milj. euroa, Q2/15 79 milj. euroa, H1/16 156 milj. euroa ja H1/15 148 milj. euroa

Elisa julkaisee liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa www.elisa.fi/sijoittajille  (Elisa Operational Data.xls).


Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Elisan vahva tuloskehitys jatkuu

Haasteellinen yleistaloudellinen tilanne on pysynyt ennallaan, mutta pystyimme Elisassa yhä vahvistamaan kilpailukykyämme. Vuoden toisella neljänneksellä liikevaihto ja tulos kasvoivat jälleen viime vuoteen verrattuna. Tulos parantui edelliskauden tavoin mobiilin palveluliikevaihdon kasvun myötä sekä Elisan operatiivisen toiminnan tuottavuuden parantumisen kautta.

Kuluttajien, yritysasiakkaiden ja organisaatioiden siirtyminen nopeiden mobiililaajakaistaliittymien käyttäjiksi jatkui älypuhelinten ja sovellusten aktiivisen käytön myötä. Mobiililiittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 6 600 liittymällä ja kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta laski 4 200 liittymällä.

Anvia-yrityskauppa saatettiin päätökseen ratkaisulla, jossa Elisa ostaa Anvian tele-, IT- ja viihdepalvelut. Anvian ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yli 3/4 enemmistöllä. Uskomme, että yhdistämällä Anvian ja Elisan kyvykkyydet alueen asiakkaat saavat entistä parempaa palvelua ja laajemman palvelutarjooman. Ratkaisu on myös omistaja-arvon kehityksen kannalta positiivinen.

Asiakkaillemme on tärkeää, että he voivat surfata huolettomasti, ilman pelkoa suurista puhelinlaskuista. Tutkimuksiemme mukaan 4G-käyttäjät ovat erityisen tyytyväisiä yhteyksiinsä. Varaudumme myös tulevaisuuden tarpeisiin ja Elisa testasi 700 megahertsin taajuutta ensimmäisenä Pohjoismaissa. Uusi taajuus parantaa mobiiliverkon peittoa ja kapasiteettia.

Tavoittelemme yhä parempaa asiakaskokemusta ja testaamme uusia teknologioita sekä mobiili- että kiinteässä verkossa. Viimeisimpänä testasimme G.fast-teknologiaa, mikä mahdollistaa jopa 1 Gbit/s nopeudet nykyisessä kiinteässä laajakaistaverkossa. Teknologia sopii erityisesti pientaloalueille ja vanhoihin kerrostaloihin. Elisa toi kuluttajille ja erityisesti yrittäjille ensimmäisenä jälleenmyyjänä Euroopassa myyntiin OnePlus-puhelimet.

Elisan avoin kehitys- ja palvelualusta Elisa IoT sai kansainvälisen tunnustuksen. Sen yksi sovellus visualisoi kymmenien eri automaatiojärjestelmien ja muiden tiedonlähteistä tulevan prosessitiedon yhteen 3D-näkymään, ja se palkittiin vuoden parhaana teollisen internetin ratkaisuna LiveWorx 2016 -tapahtumassa. Suomessa S-ryhmä, Suomen suurin vähittäiskauppaketju, hyödyntää Elisan teollista internetiä keräämällä tietoturvallisesti kaikki verkon aktiivilaitteet etävalvontaan.

Jatkamme määrätietoisesti asiakastyytyväisyyden ja toimintamme tuottavuuden parantamista edistävien toimenpiteiden toteuttamista. Tuottavuuden parantaminen, uusien palveluiden kehittäminen asiakkaille sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle toiminnallemme jatkossakin.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2016

Suomen makrotalousympäristön odotetaan yhä olevan heikko vuonna 2016. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu myös haasteellisena.

Koko vuoden ohjeistus sisältää Anvialta ostetut yhtiöt kuuden kuukauden ajalta. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2015. Mobiilidatan, ICT-palvelujen ja uusien verkkopalvelujen sekä tehtyjen yritysostojen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen, eli kertaluonteisista eristä puhdistetun koko vuoden käyttökatteen odotetaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2015. Koko vuoden investointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta. Elisan rahoitusasema ja maksuvalmius on hyvä.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitään esimerkiksi virtaviivaistamalla tuotevalikoimaansa sekä IT-järjestelmiään ja -operaatioitaan. Tämän lisäksi asiakaspalvelun ja myynnin tehokkuutta lisätään sekä yleisiä hallintokuluja vähennetään.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän aikavälin kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä uusiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsauksesta. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajille
 

ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi