Elisan osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2012

ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 19.10.2012 KELLO 8.30

Kolmas neljännes 2012
-
Liikevaihto oli 387 miljoonaa euroa (378)
- Käyttökate oli 134 miljoonaa euroa (135) ja liikevoitto 85 miljoonaa euroa (82)
- Tulos ennen veroja oli 78 miljoonaa euroa (74)
- Osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,36)
- Kassavirta investointien jälkeen oli 37 miljoonaa euroa (56)

- Mobiilin liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 17,3 euroa (18,0 toisella neljänneksellä)
- Mobiilin vaihtuvuus oli 17,2 prosenttia (14,1 prosenttia toisella neljänneksellä)
- Elisan mobiilin liittymäkanta kasvoi 89 300 liittymällä
- Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 6 600 kappaleella edellisestä neljänneksestä
- Nettovelka / käyttökate oli 1,7 (1,6 2011 lopussa) ja velkaantumisaste 110 prosenttia (94  2011 lopussa)

Tammi–syyskuu 2012
-
Liikevaihto oli 1 158 miljoonaa euroa (1 129)
- Käyttökate oli 377 miljoonaa euroa (374) ja liikevoitto 225 miljoonaa euroa (216)
- Kassavirta investointien jälkeen oli 121 miljoonaa euroa (142)

Keskeiset tunnusluvut

 

  Kolmas neljännes Tammi–syyskuu
miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011
Liikevaihto 387 378 1 158 1 129
Käyttökate 134 135 377 374
Liikevoitto 85 82 225 216
Tulos ennen veroja 78 74 205 193
Osakekohtainen tulos, euroa 0,38 0,36 1,02 0,93
Käyttöomaisuusinvestoinnit 51 45 143 140

Rahoitusasema ja kassavirta

 

miljoonaa euroa 30.9.2012 30.9.2011 31.12.2011
Nettovelka 874 793 788
Nettovelka/käyttökate1 1,7 1,6 1,6
Velkaantumisaste (gearing), % 109,5 94,3 93,8
Omavaraisuusaste, % 40,7 43,4 42,3

 

 

  Kolmas neljännes Tammi–syyskuu
miljoonaa euroa 2012 2011 2012 2011
Kassavirta
investointien jälkeen
 
37
 
56
 
121
 
142

1) (korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaeriä)

 

Elisa julkaisee liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa www.elisa.com/sijoittajat (Elisa Operational Data.xls).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

"Elisan tulos ja liikevaihto jatkoivat hyvää kasvua

Elisan kilpailukyky vahvistui entisestään vuoden kolmannen neljänneksen aikana haastavasta kilpailusta huolimatta. Palveluiden kysyntä jatkoi vahvana.  Elisan tulos ja liikevaihto kasvoivat neljänneksen aikana, mikä vastasi odotuksia. Liikevaihdon kasvun vetureina jatkoivat päätelaitemyynti, mobiilit puhe- ja datapalvelut sekä uudet palvelut.

Mobiililiittymäkannan kasvu oli vuoden kolmannella neljänneksellä yli 89 000 liittymää. Myös kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä jatkoi kasvuaan 6 600 uudella liittymällä. Kasvua vauhdittivat uudet palvelut ja palvelupaketit. Älypuhelinten ja nettitikkujen käyttö kuluttajien ja yritysasiakkiden keskuudessa vahvistui entisestään, mikä lisäsi mobiilidatapalveluiden voimakasta kasvua.

Elisa lanseerasi kuluttajille kaksi uutta palvelua. Elisa Vahti Live on uudenlainen palvelu, joka välittää reaaliaikaisena videokuvana arjen tapahtumat kotoa puhelimeen tai tablettiin laadukkaasti. Elisa Lompakko sisältää kontaktittoman maksamisen, erilliset nettimaksukortit, netti- ja mobiilisovelluksen sekä ja mahdollisuuden käyttäjien välisiin rahasiirtoihin. Elisa ja opiskelijoiden omistama Lyyra tuovat vuoden loppuun mennessä yli 100 000 opiskelijan käyttöön Elisa Lompakon.

Elisa on panostanut jatkuvasti asiakaspalvelunsa kehittämiseen. Kuluttaja-asiakkaiden asiakaspalvelussa on otettu käyttöön useita parannustoimenpiteitä. Yhtenä osoituksena parantamisesta Elisan kuluttajaliiketoiminnan asiakaspalvelu voitti suurten organisaatioiden sarjan Vuoden Parhaat 2012 Asiakaspalvelukilpailussa. 

Yritysasiakkaiden ICT-palvelujen kysyntä vahvistui. Kolmannen neljänneksen aikana IT-palvelujen liiketoiminta jatkoi kasvuaan ja solmimme sopimuksia useiden asiakkaiden kanssa, kuten esimerkiksi Eduskunta. Toimitamme myös uuden sukupolven pilvipalveluja yli 250 kuntaan Kuntien Tieran kautta. Lisäksi videopalvelujen toimitukset kasvoivat vahvasti. Toimitimme tuottavuutta parantavia videopalveluja muiden asiakkaiden ohella muun muassa Göteborgin kaupungille OP-Pohjola-Ryhmälle.

Merkittävät verkkoinvestoinnit jatkuivat. Kolmannen vuosineljänneksen aikana Elisan 4G-nopeuksia oli jo lähes 200 paikkakunnalla. Elisa saavutti neljänneksen aikana suomalais-operaattoreista kattavimman ulkomaanverkoston, sillä Elisan liittymät toimivat jo 200 maassa.

Jatkamme päättäväisesti asiakastyytyväisyyden ja toimintamme tuottavuuden parantamista edelleen. Elämyksellisten ja tuottavuutta parantavien palveluiden kehittäminen asiakkaille ja vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle toiminnallemme jatkossakin.”

Näkymät vuodelle 2012

Euroopan maiden ja pankkien budjettivajeet ja vakavaraisuusongelmat sekä maailmantalouden lisääntyvä epävarmuus ovat vaikuttaneet Suomen talouteen. Suomen makrotalousympäristö on heikompi kuin 2011, ja monet yritykset ovat ilmoittaneet henkilöstövähennyksistä. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan edellisen vuoden tasolla. Matkaviestintä ja etenkin matkaviestinnän laajakaistapalvelujen käyttö ja laitemyynti jatkavat kasvuaan. Lisäksi Elisa jatkaa investointeja ICT-palveluihin ja uusiin verkkopalveluihin, joiden ennustetaan kasvattavan liikevaihtoa. Kertaluonteisista eristä puhdistetun koko vuoden käyttökatteen arvioidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. Liikevoiton odotetaan kasvavan edellisvuodesta alhaisemman poistotason vuoksi. Koko vuoden investointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisalla on vahva asema verkkopalvelutoimittajana. Lisäksi yhtiö on käymässä läpi muutosprosessia, jotta se pystyy tarjoamaan asiakkailleen kiinnostavia ja mielekkäitä uusia palveluja. Pitkäaikaista kasvua ja tuottavuutta tukevat myös mobiilidatamarkkinoiden kasvu sekä uudet verkko- ja ICT-palvelut. Elisa jatkaa määrätietoisesti tehostamistoimiaan. Yhtiöllä on hyvä rahoitus- ja likviditeettiasema.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tammi-syyskuun 2012 osavuosikatsauksesta. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajat

 ELISA OYJ

Lisätietoja:                                                                                                                                                   

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, p. 010 262 2635                                                        
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, p. 010 262 9510                                        

IR- ja talousviestintäjohtaja Vesa Sahivirta, p. 010 262 3036

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi