Elisan osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2014

ELISAN OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 17.10.2014 KELLO 8.30

Kolmas neljännes 2014

 • Liikevaihto oli 384 miljoonaa euroa (395)
 • Käyttökate oli 142 miljoonaa euroa (138) ja liikevoitto 89 miljoonaa euroa (84)
 • Tulos ennen veroja oli 83 miljoonaa euroa (78)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,43 euroa (0,38)
 • Kassavirta investointien jälkeen oli 39 miljoonaa euroa (51)
 • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 15,9 euroa (16,2 euroa toisella neljänneksellä)
 • Vaihtuvuus oli 16,9 prosenttia (15,7 toisella neljänneksellä)
 • Elisan matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi kolmannen vuosineljänneksen aikana 33 600 liittymällä
 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni edellisestä vuosineljänneksestä 3 600 liittymällä
 • Nettovelka/käyttökate oli 2,0 (2,0 vuoden 2013 lopussa) ja velkaantumisaste 126 prosenttia (113 vuoden 2013 lopussa)

Tammi–syyskuu 2014

 • Liikevaihto oli 1 150 miljoonaa euroa (1 146)
 • Käyttökate oli 395 miljoonaa euroa (369) ja liikevoitto 234 miljoonaa euroa (212)
 • Osakekohtainen tulos nousi 1,10 euroon (0,93)
 • Kassavirta investointien jälkeen oli 143 miljoonaa euroa (58), ilman sijoituksia osakkeisiin 166 miljoonaa euroa (146)

Keskeiset tunnusluvut

  Kolmas neljännes Vuoden alusta
miljoonaa euroa 2014 2013 2014 2013
Liikevaihto 384 395 1 150 1 146
Käyttökate 142 138 395 369
Liikevoitto 1) 89 84 234 212
Tulos ennen veroja 1) 83 78 214 195
Osakekohtainen tulos, euroa 1) 0,43 0,38 1,10 0,93
Investoinnit käyttöomaisuuteen 43 57 144 150

1) Ilman kertaeriä: Kolmas neljännes 2013: Käyttökate 142 milj. euroa, liikevoitto 87 milj. euroa, tulos ennen veroja 81 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 0,40 euroa. Tammi–syyskuu 2013: Käyttökate 374 milj. euroa, liikevoitto 217 milj. euroa, tulos ennen veroja 200 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 0,96 euroa.

Rahoitusasema ja kassavirta

miljoonaa euroa 30.9.2014 30.9.2013 31.12.2013
Nettovelka 1 043 995 971
Nettovelka/käyttökate 1) 2,0 2,0 2,0
Velkaantumisaste (gearing), % 126,1 121,1 112,6
Omavaraisuusaste, % 37,2 35,5 37,3

 

  Kolmas neljännes Vuoden alusta
miljoonaa euroa 2014 2013 2014 2013
Kassavirta
investointien jälkeen
 
39 2)
 
51
 
143 2)
 
58 2)

1) (korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaeriä)

2) Lukuun ottamatta sijoituksia osakkeisiin kolmas neljännes 2014 61 milj. euroa, tammi–syyskuu 2014 166 milj. euroa ja tammi–syyskuu 2013 146 milj. euroa

Elisa julkaisee liiketoimintaan liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa www.elisa.fi/sijoittajat (Elisa Operational Data.xls).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:
Monipuolisella kilpailukyvyn parantamisella vahva tulos

Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus jatkui edellisen kauden tapaan. Kolmannella neljänneksellä tulos kasvoi viime vuoteen verrattuna. Liikevaihto laski hieman, mutta Elisan kilpailukyvyn parantaminen jatkui menestyksekkäästi. 4G-liittymien kysyntä jatkui vilkkaana, mikä on merkki asiakkaiden valmiudesta maksaa enemmän nopeammista yhteyksistä. Rakensimme aktiivisesti Suomen kattavinta 4G LTE -verkkoa ja meillä on jo lähes 3 000 4G LTE-tukiasemaa. Riippumattoman tutkimusyhtiö European Communications Engineering Oy:n mukaan Elisalla on Suomen kattavin 4G LTE -verkko.

Elisan verkossa liikkui kauden aikana ennätysmäärä dataa. Mobiilidatapalveluiden käyttö kasvoi 80 prosenttia viime vuodesta sekä kuluttajien että yritysasiakkaiden keskuudessa. Roaming-hintojen laskun myötä mobiilidataa käytetään enemmän nyt myös ulkomailla. Siitä esimerkkinä on 15-kertainen kasvu Yhdysvalloissa lomakauden aikana. Mobiililiittymäkanta kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä 33 600 liittymällä. Kiinteän verkon laajakaistaliittymien määrä laski noin 6 000 liittymällä, mutta kaapeli-tv-liittymien määrä kasvoi 3 400 liittymällä.

Elisa Viihteen suosion taustalla on jatkuvasti kehittyvä sisältö. Toimme kolmannella neljänneksellä useita erilaisia sisältöjä Elisa Viihteeseen. Uudet sisällöt käsittelevät muun muassa urheilua, matkailua ja rikosdraamaa. Elisa Kirja -palvelun asema johtavana suomenkielisten sähköisten kirjojen julkaisijana vahvistui entisestään, kun e-kirjojen myynti lähes tuplaantui viime kesään verrattuna.

Panostimme yrityksille tarjottaviin kyberturvallisuusratkaisuihin. Jatkossa asiakkaamme voivat hankkia markkinoiden kattavimmat tietoturvaratkaisut ulkoistuspalveluna yhdeltä toimijalta. Elisa Videra saavutti ensimmäisenä Suomessa Ciscon myöntämän CMSP-sertifikaatin korkeimman tason videoneuvottelupalveluilleen.

Elisan 4G kattaa jo yli 95 prosenttia suomalaisista. 4G LTE nopeudet ovat saatavilla jo yli 90 prosentille suomalaisista. Suomeen vuosittain investoimamme noin 200 miljoonaa euroa mahdollistaa entistä sujuvamman yhteyden nykyajan tiedonsiirtotarpeisiin.

Elisa on viime vuosina laajentunut voimakkaasti uusille liiketoiminta-alueille. Julkaisimme 15.10. uuden brändistrategian ja yritysilmeen, joka vastaa paremmin nykyistä monimuotoista liiketoimintamme. Jatkossa niin kuluttaja- kuin yritysasiakkaiden tuotteet ja palvelut tunnetaan yhteisellä nimellä. Uudella yritysilmeellä halutaan myös viestiä entistä selvemmin Elisan laajasta palvelu- ja tuotevalikoimasta. Brändien yhtenäistäminen tuo tehoja viestintään ja markkinointiin.

Jatkamme määrätietoisesti asiakastyytyväisyyden ja toimintamme tuottavuuden parantamista edistävien toimenpiteiden toteuttamista. Tuottavuuden parantaminen, uusien palveluiden kehittäminen asiakkaille sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle toiminnallemme jatkossakin.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2014

Suomen makrotalousympäristön odotetaan yhä olevan heikon vuonna 2014. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu myös haasteellisena.

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2013. Mobiilidatan, ICT-palvelujen ja uusien verkkopalvelujen sekä tehtyjen yritysostojen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Konsernin kertaluonteisista eristä puhdistetun koko vuoden käyttökatteen odotetaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2013. Koko vuoden investointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta. Elisan rahoitusasema ja maksuvalmius ovat hyvät.

Elisa jatkaa kustannustehokkuustoimiaan esimerkiksi virtaviivaistamalla tuotevalikoimaansa sekä IT-järjestelmiään ja -operaatioitaan. Tämän lisäksi asiakaspalvelun ja myynnin tehokkuutta lisätään sekä yleisiä hallintokuluja vähennetään.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän aikavälin kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä uusiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajat.

ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 010 262 3036

Jakelu:

NASDAX OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi