Elisan osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2016

ELISAN OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 19.10.2016 KLO 8.30

Kolmas neljännes 2016

 • Liikevaihto: 419 miljoonaa euroa (394)
 • Käyttökate: 154 miljoonaa euroa (145), vertailukelpoinen käyttökate 155 miljoonaa euroa
 • Liikevoitto: 98 miljoonaa euroa (90)
 • Tulos ennen veroja: 93 miljoonaa euroa (83)
 • Osakekohtainen tulos: 0,47 euroa (0,43)
 • Kassavirta investointien jälkeen: 47 miljoonaa euroa (85)
 • Mobiilin liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 16,7 euroa (16,6 edellisellä neljänneksellä)
 • Mobiililiittymien vaihtuvuus oli 18,0 prosenttia (17,0 prosenttia edellisellä neljänneksellä)
 • Mobiililiittymien määrä oli edellisen neljänneksen tasolla
 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 58 500 kappaleella edellisestä neljänneksestä
 • Nettovelka/käyttökate: 1,8 (1,8 4Q2015) ja velkaantumisaste 110 prosenttia (104 4Q2015)

Tammi–syyskuu 2016

 • Liikevaihto: 1 202 miljoonaa euroa (1 165)
 • Käyttökate: 424 miljoonaa euroa (405) ja liikevoitto 263 miljoonaa euroa (244)
 • Osakekohtainen tulos: 1,24 euroa (1,17)
 • Kassavirta investointien jälkeen: 180 miljoonaa euroa (223)

Keskeiset tunnusluvut

  Kolmas neljännes Vuoden alusta
Miljoonaa euroa 2016 2015 2016 2015
Liikevaihto 419 394 1202 1165
Käyttökate 154 145 424 405
Vertailukelpoinen käyttökate 1) 155 145 425 405
Liikevoitto 2) 98 90 263 244
Tulos ennen veroja 2) 93 83 246 229
Osakekohtainen tulos, euroa 2) 0,47 0,43 1,24 1,17
Käyttöomaisuusinvestoinnit 42 46 142 146

1) Vertailukelpoinen käyttökate ei sisällä Anvian hankintaan liittyvää 1,7 milj. euron varainsiirtoveroa eikä Tansecin osakkeiden myynnistä saatua 0,6 milj. euron myyntivoittoa.
2) Q3/2016 vertailukelpoinen käyttökate 100 milj.€, voitto ennen veroja 94 milj.€ ja osakekohtainen tulos 0,48 €. 1–9/2016 vertailukelpoinen käyttökate 265 milj.€, voitto ennen veroja 94 milj.€ ja osakekohtainen tulos 1,25 €.

Rahoitusasema ja kassavirta

Miljoonaa euroa 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
Nettovelka 1007 991 962
Nettovelka/käyttökate 1) 1,8 1,9 1,8
Velkaantumisaste, % 110,4 115,5 103,9
Omavaraisuusaste, % 39,6 38,0 41,4

 

  Kolmas neljännes Vuoden alusta
Miljoonaa euroa 2016 2015 2016 2015
Kassavirta investointien jälkeen 2) 47 85 180 223

1) (korolliset velat – rahavarat)/(neljän edellisen vuosineljänneksen käyttökate ilman kertaluonteisia eriä)
2) Ilman osakesijoituksia ja liiketoimintojen yhdistämisiä Q3/2016 72 milj. euroa, 1–9/2016 228 milj. euroa, Q3/2015 88 milj. euroa ja 1–9/2015 236 milj. euroa

Elisa käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja, eli IFRS-standardeihin perustumattomia tunnuslukuja. Näiden tunnuslukujen määritelmät ovat saatavilla osoitteessa elisa.fi/sijoittajille. Elisa julkaisee myös muita tunnuslukuja samassa osoitteessa (Operational Data.xls).


Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Elisan vahva kehitys jatkuu

Pystyimme vahvistamaan kilpailukykyämme vaikka yleistaloudellinen tilanne jatkui haasteellisena vuoden kolmannella neljänneksellä. Liikevaihto ja tulos kasvoivat jälleen viime vuoteen verrattuna. Tulos parantui edelliskauden tavoin mobiilin palveluliikevaihdon kasvun myötä sekä parantamalla Elisan operatiivisen toiminnan tuottavuutta. Lisäksi Anvian tele-, IT- ja viihdeliiketoimintojen osto vaikutti positiivisesti liikevaihtoon.

Kuluttajat, yritysasiakkaat ja julkiset organisaatiot arvostavat yhä nopeampien mobiililaajakaistaliittymien mukanaan tuomaa käytön helppoutta ja nopeutta. Mobiilidatan käyttö Elisan verkossa olikin kaikkien aikojen huippulukemissa. Mobiilidataa per käyttäjä käytettiin elokuussa keskimäärin yli 13 gigatavua. Mobiililiittymäkanta pysyi edellisen neljänneksen tasolla ja kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta kasvoi yli 58 000 liittymällä.

Elisa Viihde tulee saamaan laajasti uutta sekä kotimaista että ulkomaista viihde- ja urheilusisältöä lähitulevaisuudessa. Elisa Viihteen kaikkien aikojen katsotuin sarja Downshiftaajat saa jatkoa joulukuussa ja uusi alkuperäissarja Suomen Konttori alkaa ensi vuoden maaliskuussa. Elisa Viihteessä näytetään myös Euroopassa pelattavia jalkapallon MM-karsintaotteluita, eurooppalaista seurajalkapalloa ja jääkiekon Mestis-sarja.

Anvian ja Elisan toimintojen yhdistäminen on edennyt hyvin. Anvian osaaminen yhdistettynä Elisan investointi- ja kehitysvoimaan takaa erinomaiset palvelut pohjalaisille kuluttajille ja yrityksille, sekä perustan omistaja-arvon kehitykselle.

Elisa on Suomen suurin kiinteän verkon operaattori. Toimme kuidun lähemmäs asiakkaitamme ja olemme laajentamassa 2016 aikana saatavuutta yli 75 000 kotitaloudella mahdollistaen jopa 100 Mbit/s nopeudet pientaloalueilla ja jopa 1 000 Mbit/s nopeudet kerros- ja rivitaloissa. Suurimmat hyödyt asiakkaille saavutetaan esimerkiksi etätyön tekemisessä ja kodin viihdekäytössä kuten verkkopelaamisessa.

Yhä parempi asiakaskokemus on meille tärkeä asia ja sen takaamiseksi testaamme uusia teknologioita sekä mobiilissa että kiinteässä verkossa. Teimme elokuussa nopeuden maailmanennätyksen 4G-verkossa saavuttamalla 1,9 Gbit/s nopeuden. Testasimme ensimmäisenä operaattorina 5G:tä Suomessa. 5G tulee tukemaan esimerkiksi virtuaalitodellisuuden pelejä, älyliikennettä, etäkirurgiaa ja muita tulevaisuuden palveluita.

Avoimen kehitys- ja palvelualustan Elisa IoT:n Elisa Innovation Challenge -kilpailu laajeni kansainväliseksi. Kilpailussa on kaksi sarjaa - IoT-sarja ja älykotisarja. Kilpailuun osallistui lähes sata kilpailuideaa ja molempiin sarjoihin on valittu kolme finalistia kolmesta eri maasta.

Jatkamme määrätietoisesti asiakastyytyväisyyden ja toimintamme tuottavuuden parantamista edistävien toimenpiteiden toteuttamista. Tuottavuuden parantaminen, uusien palveluiden kehittäminen asiakkaille sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle toiminnallemme jatkossakin.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2016

Suomen makrotalousympäristön odotetaan yhä olevan heikko vuonna 2016. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu myös haasteellisena.

Koko vuoden ohjeistus sisältää Anvialta ostetut yhtiöt kuuden kuukauden ajalta. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2015. Mobiilidatan, ICT-palvelujen ja uusien verkkopalvelujen sekä tehtyjen yritysostojen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen koko vuoden käyttökatteen odotetaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2015. Koko vuoden investointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta. Elisan rahoitusasema ja maksuvalmius on hyvä.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitään esimerkiksi virtaviivaistamalla tuotevalikoimaansa sekä IT-järjestelmiään ja -operaatioitaan. Tämän lisäksi asiakaspalvelun ja myynnin tehokkuutta lisätään sekä yleisiä hallintokuluja vähennetään.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän aikavälin kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä uusiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajille


ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi