Elisan osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2017

ELISA OYJ OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE 18.10.2017 KLO 8.30

Kolmas neljännes 2017

 • Liikevaihto: 454 miljoonaa euroa (419)
 • Käyttökate: 165 miljoonaa euroa (154, vertailukelpoinen 155) ja liikevoitto 109 miljoonaa euroa (98, vertailukelpoinen 100)
 • Tulos ennen veroja: 104 miljoonaa euroa (93, vertailukelpoinen 94)
 • Osakekohtainen tulos: 0,53 euroa (0,47, vertailukelpoinen 0,48)
 • Kassavirta investointien jälkeen: 113 miljoonaa euroa (47)
 • Mobiilin liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) kasvoi 17,8 euroon (17,7 ed. neljänneksellä)
 • Mobiililiittymien vaihtuvuus kasvoi 23,4 prosenttiin (18,2 edellisellä neljänneksellä)
 • Mobiilipalveluiden liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia 204 miljoonaan euroon (192)
 • Elisan matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 9 600 liittymällä
 • Kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta oli edellisen neljänneksen tasolla
 • Nettovelka/käyttökate: 1,9 (2,0 31.12.2016), velkaantumisaste: 116 % (116 31.12.2016)

Tammi–syyskuu 2017

 • Liikevaihto: 1 315 miljoonaa euroa (1 202)
 • Käyttökate: 457 miljoonaa euroa (424), liikevoitto 285 miljoonaa euroa (263)
 • Vertailukelpoinen käyttökate: 460 miljoonaa euroa (425) ja liikevoitto 289 milj. euroa (265)
 • Tulos ennen veroja: 317 miljoonaa euroa (246), vertailukelpoinen 275 milj. euroa (247)
 • Osakekohtainen tulos kasvoi 1,66 euroon (1,24) ja vertailukelpoinen 1,40 euroon (1,25)
 • Kassavirta investointien jälkeen: 252 miljoonaa euroa (180)

Keskeiset tunnusluvut

Miljoonaa euroa 7–9/2017 7–9/2016 Δ % 1–9/2017 1–9/2016 Δ %
Liikevaihto 454 419 8,4 1 315 1 202 9,4
Käyttökate 165 154 7,4 457 424 7,6
Vertailukelp. käyttökate 165 155 6,6 460 425 8,1
Liikevoitto1) 109 98 10,2 285 263 8,4
Tulos ennen veroja1) 104 93 11,2 317 246 28,7
EPS, EUR1) 0,53 0,47 12,4 1,66 1,24 33,6
Käyttöom.investoinnit 58 42 40,0 176 142 23,8

1) Vertailukelpoinen 7–9/2017: liikevoitto 109 milj. euroa, tulos ennen veroja 104 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 0,53 euroa. Vertailukelpoinen 1–9/2017: liikevoitto 289 milj. euroa, tulos ennen veroja 275 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 1,40 euroa. Vertailukelpoinen 7–9/2016: liikevoitto 100 milj. euroa, tulos ennen veroja 94 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 0,48 euroa. Vertailukelpoinen 1–9/2016: liikevoitto 265 milj. euroa, tulos ennen veroja 247 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 1,25 euroa.

Rahoitusasema ja kassavirta

Miljoonaa euroa 30.9.2017 30.9.2016 31.12.2016
Nettovelka 1 120 1 007 1 124
Nettovelka/käyttökate 1) 1,9 1,8 2,0
Velkaantumisaste, % 116,0 110,4 115,7
Omavaraisuusaste, % 37,5 39,6 38,5

 

Miljoonaa euroa 7–9/2017 7–9/2016 Δ % 1–9/2017 1–9/2016 Δ %
Kassavirta investointien jälkeen 2)  
113
 
47
 
138
 
252
 
180
 
40

1) (korolliset velat – rahavarat)/(neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate)
2) Ilman osakesijoituksia ja lainan takaisinmaksua 7–9/2017 71 milj. euroa (72). Ilman osakesijoituksia, osakkeiden myyntiä ja lainan takaisinmaksua 1–9/2017 202 milj. euroa (228). Ks. yksityiskohdat sivulla 5.

Muita operatiivisia lukuja osoitteessa elisa.com/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).


Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Elisan Pohjolan ja Baltian* rajattoman datakäytön Premium-liittymillä erinomainen kysyntä

Liikevaihto ja tulos kasvoivat jälleen vuoden kolmannella neljänneksellä. Tulosta paransivat mobiilin palveluliikevaihdon kasvu, Elisan operatiivisen toiminnan tuottavuuden parantuminen sekä viimeaikaiset yrityskaupat. Laadun ja toiminnan jatkuva parantaminen siivittivät Elisan kilpailukyvyn vahvistumista.

Älypuhelimet ja nopeat mobiilidataliittymät ovat tärkeä osa kuluttajien, yritysasiakkaiden ja organisaatioiden arkea ja niiden suosio on yhä kasvussa. Elisan verkossa liikkuu eniten mobiilidataa Suomessa ja neljänneksi eniten Euroopassa. Ainutlaatuisten Premium-liittymien kysyntä on ollut vahvaa ja ne ovat tuoneet mobiilipalveluliikevaihdon kasvuun uuden lisän. Mobiililiittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 9 600 liittymällä ja kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta pysyi samalla tasolla.

Uudistimme kuluttajille suunnattua Elisa Turvapakettia. Palvelun avulla vanhemmat voivat valvoa lasten netinkäyttöä yhä paremmin sekä muun muassa paikantaa kadonneen puhelimen. Olemme lisänneet kuluttajille elämyksellistä ja viihteellistä tarjontaa. Elisa Viihteeseen on tulossa kolme uutta alkuperäissarjaa: kansainvälinen Bullets ja kotimaiset Kolmistaan ja Jättekiva. Lisäksi alkuperäissarja Konttorista alkoi toinen tuotantokausi.  

Aloitimme yhteistyön VTT:n kanssa tarkoituksena auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä digitalisoimaan toimintaansa ja hyödyntämään teollisen internetin IoT-ratkaisuja. Tavoitteena on kehittää erityisesti valmistavan teollisuuden tuotantoprosesseja, tuotteita ja uusia liiketoimintoja. Jo kolmannen kerran järjestettävä Elisa Innovation Challenge -kilpailu on edennyt finaalivaiheeseen. Kilpailussa etsitään uusia menestysinnovaatioita esineiden internetin, teollisuuden ratkaisujen ja älykotien piiristä. Voittaja julkaistaan Slush-tapahtumassa.

Tuomme ensimmäisenä Suomessa 5G-valmiuden mobiiliverkkoon. Rakennus on aloitettu Tampereella, mikä on ensimmäinen kaupunki, jossa uusi verkko toteutetaan näin laajasti. Valmistuessaan uusittu verkko tuo alueelle nopeammat ja luotettavammat verkkoyhteydet.

Kannustamme laajana yhteiskunnallisena Pidetään yhtä -hankkeena vanhempien ja nuorten kanssakäymisen lisäämistä. Sen osana elisalaiset osallistuvat vapaaehtoistyöhön olemalla läsnä nuorten arjessa. Digikouluihimme on osallistunut jo yli tuhat lasta ja jatkamme niiden toteuttamista kymmenessä alakoulussa eri puolilla Suomea.

Jatkamme määrätietoisesti asiakastyytyväisyyden ja toimintamme tuottavuuden parantamista edistävien toimenpiteiden toteuttamista. Tuottavuuden parantaminen, uusien palveluiden kehittäminen asiakkaille sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle toiminnallemme jatkossakin.

*Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, Viro, Latvia ja Liettua

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2017

Suomen makrotalousympäristön tilanne on parantunut, mutta pitkän aikavälin rakenteellisia haasteita on edelleen. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Liikevaihdon arvioidaan olevan parempi kuin vuonna 2016. Viimeaikaisten yritysostojen, mobiilidatan ja digitaalisten palvelujen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan parempi kuin vuonna 2016. Investointien odotetaan olevan enintään 13 prosenttia liikevaihdosta keskipitkän aikavälin tavoitteen, korkeintaan 12 prosenttia, ollessa edelleen voimassa. Elisan rahoitusasema ja maksuvalmius on hyvä.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitään, esimerkiksi lisäämällä automaatiota eri prosesseissa, kuten verkonhallinnassa ja jakelussa. Tämän lisäksi Elisan jatkuvat laadun parantamistoimenpiteet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta sekä pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän aikavälin kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tammi–syyskuun 2017 osavuosikatsauksesta. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajille


ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi