Elisan puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2019

ELISA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUSTIEDOTE 12.7.2019 KLO 8.30

Vuoden 2019 toisen neljänneksen keskeiset luvut

 • Liikevaihto laski 6 miljoonaa euroa 452 miljoonaan euroon lähinnä päätelaitemyynnin sekä yhdysliikenne- ja roaming-liikevaihdon laskun seurauksena
 • Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 1,9 prosenttia 205 miljoonaan euroon
 • Vertailukelpoinen käyttökate, joka sisältää IFRS 16 -standardin vaikutuksen, kasvoi 7 miljoonaa euroa 164 miljoonaan euroon
 • Vertailukelpoinen liikevoitto, joka sisältää IFRS 16 -standardin vaikutuksen, laski 1 miljoonaa euroa 97 miljoonaan euroon
 • Vertailukelpoinen kassavirta kasvoi 15 miljoonaa euroa 102 miljoonaan euroon lähinnä käyttöomaisuusinvestointien ja maksettujen verojen laskun seurauksena
 • Mobiilin postpaid-puheliittymien ARPU oli edellisen vuosineljänneksen tasolla eli 20,2 euroa (20,4)
 • Mobiilin postpaid-puheliittymien vaihtuvuus laski 18,0 prosenttiin (19,7 prosenttia edellisellä neljänneksellä)
 • Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 27 200 liittymällä
 • Prepaid-liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksellä 4 100 liittymällä
 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 5 100 liittymällä
 • Elisa osti ruotsalaisen Polystar OSIX AB:n ja sen tytäryhtiöiden koko osakekannan

Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa 4-6/19 4-6/18 Δ % 1-6/19 1-6/18 Δ %
Liikevaihto 452 458 -1,3 % 891 907 -1,7 %
Käyttökate1) 159 160 -0,4 % 314 313 0,3 %
Vertailukelpoinen käyttökate1)2) 164 157 4,4 % 321 312 2,8 %
Liikevoitto3) 92 101 -8,1 % 182 196 -6,8 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 97 98 -0,7 % 189 195 -2,9 %
Tulos ennen veroja 87 95 -8,4 % 170 184 -8,0 %
Vert.kelpoinen tulos ennen veroja 91 92 -0,6 % 177 184 -3,8 %
Tulos per osake (EPS), euroa 0,45 0,49 -8,3 % 0,87 0,95 -8,1 %
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,47 0,47 0,2 % 0,91 0,94 -3,6 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit 61 61 -0,4 % 118 114 3,1 %
Nettovelka 1 319 1201 9,8 % 1 319 1 201 9,8 %
Nettovelka / käyttökate4) 2,0 1,9 2,0 1,9
Velkaantumisaste, % 133,9 % 125,9 % 133,9 % 125,9 %
Omavaraisuusaste, % 35,3 % 37,0 % 35,3 % 37,0 %
Kassavirta 37 81 -54,2 % 105 133 -21,2 %
Vertailukelpoinen kassavirta5) 102 87 17,1 % 170 140 21,9 %

1) Sisältää 4 milj. euron IFRS 16 -vaikutuksen 4-6/19 ja 8 milj. euron vaikutuksen 1-6/19. 2) 4-6/19: 4 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 1 milj. euron kertaluonteisen yrityshankintakulun Polystar-kaupasta; 1-6/19: 6 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja ja 1 milj. euron kertaluonteisen yrityshankintakulun. 3) IFRS 16 -muutoksella ei ole olennaista vaikutusta liikevoittoon. 4) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 5) 4-6/19 ja 1-6/19: ei sisällä 65 milj. euron investointia yritysostoon ja osakkeisiin. 

Muita operatiivisia lukuja osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: 5G:n aikakausi alkoi ja Elisan kilpailukyky parantui

Elisan kilpailukyky vahvistui edelleen laadun ja asiakaskokemuksen parantamisella, vaikka markkinatilanne pysyi haastavana. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi toisella neljänneksellä edellisestä vuodesta ja liikevaihto laski hieman. Liikevaihtoa laskivat päätelaitemyynnin sekä yhdysliikenne- ja roaming-liikevaihdon lasku.

Viestintäpalvelujen merkitys sekä kuluttaja että yritysasiakkaiden ja organisaatioiden arjessa on kasvanut entisestään. Palvelujen sujuvuutta ja huoletonta käyttöä arvostetaan eniten. Sen johdosta asiakkaiden siirtyminen yhä nopeampiin mobiililaajakaistaliittymiin jatkuu. Mobiilin postpaid-liittymäkanta kasvoi neljänneksen aikana 27 200 liittymällä ja prepaid-kanta 4 100 liittymällä. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäkanta laski 5 100 liittymällä.

Elisa aloitti ainoana toimijana Suomessa 5G-liittymien myynnin. Elisa myös myi Pohjoismaiden ensimmäisen 5G-puhelimen asiakkaalle. Useiden 5G-puhelinten ennakkomyynti aloitettiin vuoden toisella neljänneksellä ja lisää puhelinmalleja tulee myyntiin kolmannen neljänneksen aikana. Turun 5G-verkko kasvoi Pohjoismaiden laajimmaksi ja siellä avattiin maailman ensimmäiset 5G-kahvilat.  

Elisa toi kuluttaja- ja yritysasiakkaille eSIM-liittymän. Kuluttajat voivat käyttää uudenlaista sim-korttia esimerkiksi älykelloissa ja yritykset teollisissa IoT-liittymissä. 5G:tä on hyödynnetty ensimmäisenä Suomessa myös tv-lähetyksissä, kun Elisa Viihde Sportilla näytettiin Mestis-otteluita 5G-verkon yli 4K-kuvanlaadulla.

Yritysvastuun saralla toimimme muun muassa kummina Suomessa järjestetylle maailman koululais-ten ilmastokokoukselle ja tuimme kokousta monin eri tavoin. Kokouksessa 14-17 -vuotiaat nuoret toivat esiin huolensa ilmastonmuutoksesta ja esittivät käytännön ratkaisuja sen torjumiseksi.

Jatkona Elisan menestykselle Suomen parhaiden työpaikkojen joukossa, missä olimme kolmatta kertaa suurin palkittu yritys, olemme ensimmäistä kertaa myös yksi Euroopan parhaista työpaikoista. Elisan henkilöstö arvostaa erityisesti mahdollisuutta kehittyä ja oppia, sekä poikkeuksellisen joustavia työskentelykäytäntöjä.

Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat keskeinen osa yrityskulttuuriamme ja keskitymme niihin jatkossakin vahvasti. Tuottavuuden lisääminen, digitaalisten liiketoimintojen kansainvälistäminen, arvon tuottaminen datalla sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle arvonluonnille jatkossakin.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2019

Suomen makrotaloudellisen ympäristön positiivinen kehitys on hidastunut. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman korkeampi. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiik-kaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tammi–kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajille

ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi