Elisan puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2020

ELISA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUSTIEDOTE 15.7.2020 KLO 8.30

Vuoden 2020 toisen neljänneksen keskeiset luvut

 • Liikevaihto kasvoi 9 miljoonaa euroa 461 miljoonaan euroon pääasiassa Polystar-yritysoston, laitemyynnin ja Viron liiketoiminnan kasvun myötä.
 • Mobiilipalvelujen liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla 204 miljoonassa eurossa. Mobiilipalvelujen liikevaihdon pitkään jatkunut kasvu keskeytyi, kun roaming-liikevaihto laski merkittävästi COVID-19-pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi.
 • Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 5 miljoonaa euroa 168 miljoonaan euroon.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 4 miljoonaa euroa 101 miljoonaan euroon.
 • Vertailukelpoinen kassavirta laski 85 miljoonaan euroon (102) investointien kasvun ja nettokäyttöpääoman muutoksen seurauksena.
 • Mobiilin postpaid -liittymien ARPU laski hieman ja oli 18,1 euroa (18,3 euroa edellisellä neljänneksellä).
 • Mobiilin postpaid -liittymien vaihtuvuus laski 16,4 prosenttiin (18,9 prosenttia edellisellä neljänneksellä).
 • Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi edellisestä vuosineljänneksestä 26 200 liittymällä.
 • Prepaid-liittymien määrä väheni neljänneksen aikana 22 700 liittymällä.
 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 1 000 liittymällä neljänneksen aikana.
 • Ohjeistus vuodelle 2020 pysyy ennallaan.

Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa 4-6/20 4-6/19 Δ % 1-6/20 1-6/19 Δ %
Liikevaihto 461 452 2,0 % 929 891 4,2 %
Käyttökate 168 159 5,7 % 334 314 6,3 %
Vertailukelpoinen käyttökate 168 164 2,9 % 334 321 4,0 %
Liikevoitto 101 92 9,1 % 200 182 9,6 %
Vertailukelpoinen liikevoitto 101 97 4,2 % 200 189 5,6 %
Tulos ennen veroja 97 87 11,0 % 192 170 12,9 %
Vert.kelpoinen tulos ennen veroja 97 91 5,7 % 192 177 8,5 %
Tulos per osake (EPS), euroa 0,49 0,45 11,1 % 0,98 0,87 12,2 %
Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,49 0,47 5,6 % 0,98 0,91 7,8 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit 75 61 23,3 % 126 118 6,9 %
Nettovelka 1 332 1 319 0,9 % 1 332 1 319 0,9 %
Nettovelka / käyttökate 1) 2,0 2,0 2,0 2,0
Velkaantumisaste, % 132,6 % 133,9 % 132,6 % 133,9 %
Omavaraisuusaste, % 35,9 % 35,3 % 35,9 % 35,3 %
Kassavirta 83 37 123,1 % 156 105 48,4 %
Vertailukelpoinen kassavirta 2) 85 102 -16,6 % 158 170 -6,9 %

1) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 2) 4-6/20 ilman 2 milj. euron osakeinvestointeja ja 1-6/20 ilman 3 milj. euron osakeinvestointeja.

Elisa julkaisee myös muita liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Vakaa kehitys COVID-19 -olosuhteissa

Elisan vakaa kehitys jatkui toisella neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta ja oli 461 miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa Polystar-kaupasta sekä laitemyynnin ja Viron liiketoiminnan kasvusta. Vertailukelpoinen käyttökate parani 3 prosenttia 168 miljoonaan euroon, ja osakekohtainen tulos parani 6 prosenttia 0,49 euroon.

Haasteelliset olosuhteet jatkuivat COVID-19-pandemian myötä. Mukautumiskykymme ja innovatiiviset työskentelytapamme varmistivat vakaan taloudellisen kehityksen. Tarjosimme edelleenkin nopeita yhteyksiä ja uusia palveluja etätyöhön ja viihteeseen. Vahvistimme entisestään asemaamme 5G-verkossa: meillä on markkinoiden laajin 5G-laitteiden valikoima, ja 5G-verkkomme kattaa yli 30 kaupunkia ja yli miljoona ihmistä. Vaikka datan käytön vuosikasvu Elisan mobiiliverkossa oli yli 40 prosenttia toisella neljänneksellä, asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä laatuun. Ostokset Elisan verkkokaupassa kasvoivat yli 25 prosenttia.

Missiomme on kestävä tulevaisuus digitalisaation avulla, ja tuimme yhteiskunnan toimintaa ja kehitystä missiomme mukaisesti myös toisella neljänneksellä. HUS esimerkiksi hyödynsi Elisan rakentamaa älykästä tilannekuvaa ja liikkumisdataa koronaviruspandemian leviämisen ennustamisessa. Jatkoimme myös panostuksiamme hiilijalanjälkemme pienentämiseen ja tulemme olemaan hiilineutraali jo 2020 aikana.

Suoratoistopalvelujen videosisällön kysyntä kasvoi. Elisa toi Pohjoismaiden ensimmäisenä televiestintäyhtiönä Amazon Prime Video -palvelun markkinoille Elisa Viihteen kautta. Kesäkuussa ilmoitimme sopineemme yhteistyöstä NENT Groupin kanssa. Kumppanuuden myötä Elisa Viihde Aitio ja Viaplay Leffat & Sarjat yhdistyvät Suomessa. Tarjoamme suomalaisille asiakkaille laajimman yhdistelmän laadukasta sisältöä, joka keskittyy vahvasti suomalaisiin ja pohjoismaisiin alkuperäissarjoihin.

Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat olennainen osa yrityskulttuuriamme, ja jatkamme voimakasta keskittymistä niihin. Tuottavuuden parantaminen, digitaalisten palvelujemme parantaminen kansainvälisesti ja arvon luonti datan avulla sekä vahva investointikykymme tulevat jatkossakin luomaan vankan perustan kilpailukykyiselle lisäarvon luomiselle.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2020

Nykyinen koronavirustilanne tulee hidastamaan talouskasvua ja aiheuttaa epävarmuutta makrotalouden kehitykseen. Talouden voimakkaalla hidastumisella voi olla vaikutusta Elisaan. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Ohjeistus vuodelle 2020 pysyy ennallaan. Liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2019 tasolla tai hieman korkeampi. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun ja uusiin digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tammi–kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla elisa.fi/sijoittajille

ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi