ELISAN TAMMI-KESÄKUUN 2011 OSAVUOSIKATSAUS

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.7.2011 KELLO 8.30
Toinen neljännes 2011
 * Liikevaihto oli 378 miljoonaa euroa (364)
 * Käyttökate oli 121 miljoonaa euroa (119) ja liikevoitto 69 miljoonaa euroa
  (65)
 * Tulos ennen veroja oli 61 miljoonaa euroa (53)
 * Osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,26)
 * Kassavirta investointien jälkeen oli 59 miljoonaa euroa (70)
 * Koko vuoden näkymät pysyvät muuttumattomina


 * Elisan matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi toisen vuosineljänneksen aikana
  92 500 kappaleella
 * Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto oli samalla tasolla kuin
  edellisellä vuosineljänneksellä eli 19,3 euroa (19,5 ensimmäisellä
  neljänneksellä)
 * Vaihtuvuus laski 11,9 prosenttiin (14,3 ensimmäisellä neljänneksellä)
 * Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni edellisestä
  vuosineljänneksestä 3 000 kappaleella
 * Nettovelan suhde käyttökatteeseen oli 1,7 (1,6 vuoden 2010 lopussa) ja
  velkaantumisaste 108 prosenttia (93 prosenttia vuoden 2010 lopussa)


Tammi-kesäkuu 2011
 * Liikevaihto oli 752 miljoonaa euroa (717)
 * Käyttökate oli 239 miljoonaa euroa (234) ja liikevoitto 134 miljoonaa euroa
  (126)
 * Kassavirta investointien jälkeen oli 86 miljoonaa euroa (115)


Keskeiset raportoidut tunnusluvut:
miljoonaa euroa             4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010
---------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                 378   364   752   717

Käyttökate                  121   119   239   234

Liikevoitto                  69    65   134   126

Tulos ennen veroja              61    53   119    63

Tulos ennen veroja ilman kertaeriä1      61    53   119   107

Osakekohtainen tulos, €           0,29   0,26   0,56   0,31

Osakekohtainen tulos ilman kertaeriä, €   0,29   0,26   0,56   0,52

Investoinnit käyttöomaisuuteen        54    47    95    86
---------------------------------------------------------------------------
1-6/2011 Käyttökate ilman kertaeriä 240 miljoonaa euroa

Rahoitusasema ja kassavirta:
miljoonaa euroa        30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
------------------------------------------------------------
Nettovelka             845    752    776

Nettovelka/EBITDA1)         1,7    1,5    1,6

Velkaantumisaste (gearing), %   108,0   93,2    93,2

Omavaraisuusaste, %        40,3   42,0    42,5
------------------------------------------------------------

miljoonaa euroa    4-6/2011 4-6/2010 1-6/2011 1-6/2010
---------------------------------------------------------
Kassavirta
investointien jälkeen    59    70    86   115
---------------------------------------------------------
1) (korolliset velat - rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen
käyttökate ilman kertaeriä)

Elisa julkaisee liiketoimintaan liittyviä operatiivisia lukuja kotisivuillaan
osoitteessa www.elisa.fi/sijoittajat/ Elisa Operational Data.xls.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:

"Elisan liikevaihto ja tulos kasvoivat

Liikevaihdon kehitys jatkui hyvänä vuoden toisella neljänneksellä. Kasvua
vauhditti lisääntynyt uusien palvelujen kysyntä, päätelaitemyynti ja edellisen
vuoden yritysostot. Liikevoitto kasvoi liikevaihtoa enemmän.

Elisan markkina-asema ja kilpailukyky kehittyivät vahvasti, vaikka
kilpailutilanne jatkui haastavana. Vuoden toisella neljänneksellä
mobiililiittymäkantamme kasvu oli yli 90 000. Kiinteän verkon
laajakaistaliittymien määrä laski muutamalla tuhannella kappaleella.

Älypuhelinten suosio asiakkaiden keskuudessa kasvoi, ja Elisa toi markkinaan yli
kymmenen uutta älypuhelinmallia. Älypuhelinten suuri suosio on vauhdittanut
Elisan 3G-verkon nopeaa kehitystä. Riippumaton tutkimus kertoo, että Elisalla on
Suomen kattavin 3G-verkko, ja myös eniten tukiasemia. Sen ansiosta Elisan ja
Saunalahden asiakkaille taataan häiriötön mobiilipalvelujen käyttö ympäri
Suomea. Vuoden toisen neljänneksen aikana Elisa laajensi 3G-verkon kattavuutta
Keski-Suomessa, Itä-Suomessa, Pohjanmaalla sekä Uudellamaalla. Elisan 4G-verkko
palvelee jo yritysasiakkaita Etelä-Suomessa. Investointimme valtakunnallisen 3G
ja 4G -verkkojen kehittämiseen jatkuvat.

Elisa toi markkinoille ensimmäisenä huippunopean 250 Mbit/s
-laajakaistaliittymän. Tuote sopii erityisesti etätyötä tekeville asiakkaille,
jotka siirtävät isoja tiedostoja kuten grafiikkaa ja valokuvia.

Elisa toi markkinoille ensimmäisenä maailmassa täysin skaalautuvan
teräväpiirtotasoisen videoneuvottelupalvelun, joka on riippumaton
päätelaitteista ja verkkoyhteyksistä. Neuvotteluja voi käydä miltei kaikilla
mahdollisilla laitteilla, kuten videoneuvotteluhuonejärjestelmien, kannettavien
tietokoneiden, 3G-puhelimien ja tablettien välityksellä. Bringion
multiteknologia-alusta on kehitetty erityisesti yritysten päivittäiseen ja
dynaamiseen viestintään sekä yhteistyöhön.

Elisa paketoi ensimmäisenä Suomessa päiväkohtaiset tiedonsiirtohinnat EU-
alueella ja sen ulkopuolella. Yritysasiakkaille tarjottava Daily Traveller
-palvelun roaming-hinnoittelu selkiyttää asiakkaille datakäytöstä ulkomailla
syntyviä kustannuksia. Verrattuna muihin suomalaisiin operaattoreihin, Elisa
tarjoaa ylivoimaisen kattavuuden Daily Traveller -palvelulla yhteistyössä
Vodafonen ja Telenorin kanssa.

Jatkamme päättäväisesti asiakastyytyväisyyden ja tuottavuuden parantamista
edelleen. Elämyksellisten ja tuottavuutta parantavien palveluiden kehittäminen
asiakkaille ja vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat tulevaisuuteen."

Näkymät vuodelle 2011

Yleisen taloudellisen tilanteen myönteinen kehitys on jatkunut Suomessa, mutta
useiden Euroopan maiden budjettivajauksista ja vakavaraisuusongelmista johtuvaan
hermostuneisuuteen sekä näiden ongelmien yleisiin talousvaikutuksiin liittyy
riskejä. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman viime vuodesta.
Matkaviestinnän ja erityisesti laajakaistapalvelujen käyttö sekä laitemyynti
jatkavat kasvuaan. Lisäksi ICT-palvelujen ja uusien verkkopalvelujen liikevaihto
kasvaa. Kertaluonteisista eristä puhdistetun koko vuoden käyttökatteen
arvioidaan parantuvan hieman vuoteen 2010 verrattuna. Koko vuoden investointien
odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisalla on vahva asema verkkopalvelutoimittajana. Lisäksi Elisa kehittää
jatkuvasti valmiuksiaan tarjota asiakkailleen kiinnostavia ja mielekkäitä
palveluja. Myös 3G-markkinoiden kasvun sekä uusien verkko- ja ICT-palvelujen
kaltaiset tekijät tukevat pitkäaikaista kasvua ja tuottavuutta. Elisa jatkaa
määrätietoisesti tehostamistoimiaan. Sen rahoitusasema ja maksuvalmius ovat
hyvät.

Muutos julkistamismenettelyssä

Elisa Oyj noudattaa nyt Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa uutta
julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tammi-kesäkuun 2011
osavuosikatsauksesta. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen
liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla osoitteessa
www.elisa.fi/sijoittajat.


ELISA OYJ

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262 2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 9510
IR- ja talousviestintäjohtaja Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa

Liitteet & linkit