Elisan tilinpäätöstiedote vuodelta 2017

ELISA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 31.1.2018 KLO 8.30

Loka–joulukuu 2017

 • Liikevaihto oli 473 miljoonaa euroa (434)
 • Käyttökate oli 151 miljoonaa euroa (139) ja liikevoitto 93 miljoonaa euroa (76)
 • Vertailukelpoiset luvut: käyttökate 154 milj. euroa (139) ja liikevoitto 95 milj. euroa (85)
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,45 euroa (0,37) ja vertailukelpoinen 0,46 euroa (0,41)
 • Kassavirta investointien jälkeen ilman osakeinvestointeja oli 48 miljoonaa euroa (53)
 • Mobiilin postpaid puhe -ARPU oli 20,5 euroa (20,1 edellisellä neljänneksellä)
 • Mobiilin postpaid puhe -vaihtuvuus oli 19,5 prosenttia (19,8 edellisellä neljänneksellä)
 • Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia 205 miljoonaan euroon (194)
 • Elisan postpaid-mobiililiittymäkanta pieneni 4 200 liittymällä ja prepaid-liittymäkanta 26 000 liittymällä vuosineljänneksen aikana
 • Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 6 100 liittymällä vuosineljänneksen aikana

Vuosi 2017

 • Liikevaihto oli 1 787 miljoonaa euroa (1 636)
 • Käyttökate oli 608 miljoonaa euroa (563) ja liikevoitto 378 miljoonaa euroa (339)
 • Vertailukelpoiset luvut: käyttökate 613 milj. euroa (564) ja liikevoitto 384 milj. euroa (349)
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 2,11 euroa (1,61) ja vertailukelpoinen 1,86 euroa (1,66)
 • Kassavirta investointien jälkeen oli 300 miljoonaa euroa (65), ja vertailukelpoinen kassavirta investointien jälkeen oli 246 miljoonaa euroa (281)
 • Nettovelka/käyttökate oli 1,8 (2,0) ja velkaantumisaste 103 prosenttia (116).

Keskeiset tunnusluvut

Milj. euroa 10-12/2017 10-12/2016 Δ % 1-12/2017 1-12/2016 Δ %
Liikevaihto 473 434 8,9 1 787 1 636 9,3
Käyttökate 151 139 8,9 608 563 7,9
Vertailukelp. käyttökate 154 139 10,7 613 564 8,7
Liikevoitto1) 93 76 22,1 378 339 11,4
Tulos ennen veroja1) 87 74 16,9 403 320 26,0
EPS, euroa1) 0,45 0,37 21,9 2,11 1,61 30,9
Käyttöom.investoinnit 71 84 -15,7 246 226 9,1

1) Vertailukelpoiset luvut: 10-12/2017: liikevoitto 95 milj. euroa (85), tulos ennen veroja 89 milj. euroa (80) ja EPS 0,46 euroa (0,41); 1-12/2017: liikevoitto 384 milj. euroa (349), tulos ennen veroja 364 milj. euroa (327) ja EPS 1,86 euroa (1,66).

Rahoitusasema ja kassavirta

Milj. euroa 31.12.2017 31.12.2016
Nettovelka 1 073 1 124
Nettovelka/käyttökate1) 1,8 2,0
Velkaantumisaste, % 103,2 115,7
Omavaraisuusaste, % 40,5 38,5

 

Milj. euroa 10-12/2017 10-12/2016 Δ % 1-12/2017 1-12/2016 Δ %
Kassavirta investointien jälkeen 2)  
48
 
-115
 
n.a.
 
300
 
65
 
359,6

1) (korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate)
2) Vertailukelp.kassavirta 10-12/2016 53 milj. euroa, 1-12/2017 246 milj. euroa ja 1-12/2016 281 milj. euroa. Ks. s 5.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 1,65 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus hankkia enintään 5 miljoonaa omaa osaketta, mikä on 3 prosenttia koko osakekannasta.

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila: Liikevaihto ja tulos paranivat selkeästi

Elisan kilpailukyvyn ja tuloksen kasvu on jatkunut. Kilpailukyky on vahvistunut edelleen asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvalla parantamisella. Vuoden 2017 liikevaihto ja tulos olivat kaikkien aikojen parhaat. Tulosta paransi mm. mobiilin palveluliikevaihdon kasvu ja panostukset Elisan toiminnan tuottavuuteen sekä viimeaikaiset yrityskaupat.

Elisan ainutlaatuinen malli rajoittamattoman datan hinnoittelussa, videopalveluiden yleistyminen ja panostukset 4G-verkon laajentamiseen ovat tehneet Elisasta selkeän edelläkävijän mobiilidatan käytössä. Elisan verkossa liikkuu mobiilidataa viidenneksi eniten Euroopassa1). Vuoden aikana postpaid-mobiililiittymämäärä kasvoi 19 100 liittymällä. Kokonaismobiililiittymämäärä laski 15 400 liittymällä, johon vaikutti prepaid-kannan lasku 34 500 liittymää. Kiinteän verkon liittymämäärä kasvoi 97 400 liittymällä Starman-yritysoston myötä.

Olemme lisänneet alkuperäissarjojen tarjontaa kuluttajille. Vuonna 2017 Elisa Viihteeseen tuotiin neljä uutta alkuperäissarjaa. Vuodelle 2018 Elisa Viihde on julkistanut viisi uutta alkuperäissarjaa mukaan lukien kansainvälisen Arctic Circle ja Bullets -sarjat. Suomen suurin sähköisten kirjojen jälleenmyyjä Elisa Kirja kasvoi vuoden aikana. Suosittujen Premium-liittymien lisäksi lanseerasimme Elisa Reissunetin, mikä on edullinen yhden gigatavun (1 GT) datapaketti kaukomaille matkaaville.

Kysyntä integroiduille IT- ja tietoliikenneratkaisuille kasvoi edelleen ja vahvistimme edelläkävijärooliamme muun muassa Santa Monica Networks -yritysostolla. Kyseisten palvelujen saatujen tilausten määrä kasvoi merkittävästi.

Tavoittelemme yhä parempaa asiakaskokemusta ja testaamme uusia teknologioita sekä mobiili- että kiinteässä verkossa. Toimme ensimmäisenä Suomessa 5G-valmiuden mobiiliverkkoon. Rakentaminen on aloitettu Tampereella, mikä on ensimmäinen kaupunki, jossa uusi verkko toteutetaan näin laajasti. Valmistuessaan uusittu verkko tuo alueelle nopeammat, jopa gigabitin laajakaistayhteydet, sekä luotettavammat verkkoyhteydet.

Elisa valittiin Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon ja on historian suurin pörssiyritys Great Place to Work Finlandin suurten yritysten listalla, jossa sijoitus oli kolmas. Tarjosimme nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään ja palkkasimme yhdessä tytäryhtiö- ja vuokratyöntekijöiden kanssa 250 nuorta kesätöihin. Digikouluihimme on osallistunut jo yli tuhat lasta. Elisa perusti nuorten monimuotoisuutta korostavan ShedHelsinki-säätiön, mikä tuottaa ympärivuotista kerhotoimintaa ja musiikkiteatteriesityksiä. Kannustimme lisäksi Pidetään yhtä -hankkeessa vanhempien ja nuorten kanssakäymisen lisäämistä. Elisalaiset osallistuivat vapaaehtoistyöhön olemalla läsnä nuorten arjessa.

Asiakaskokemuksen ja laadun jatkuva parantaminen ovat keskeinen osa yrityskulttuuriamme ja keskitymme niihin jatkossakin vahvasti. Tuottavuuden lisääminen, digitaalisten liiketoimintojen kansainvälistäminen, arvon tuottaminen datalla sekä vahva investointikyky luovat hyvät lähtökohdat kilpailukykyiselle arvonluonnille jatkossakin.

1) Lähde: Tefficient industry analysis 4 2017 mobile data usage and revenue per operator Q3 2017

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2018

Suomen makrotalousympäristön tilanne on parantunut, mutta pitkän aikavälin rakenteellisia haasteita on edelleen. Kilpailutilanne Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu haasteellisena.

Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2017. Viimeaikaisten yritysostojen, mobiilidatan ja digitaalisten palvelujen odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan samalla tasolla tai hieman parempi kuin vuonna 2017. Investointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitään, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Tämän lisäksi Elisan jatkuvat laadun parantamistoimenpiteet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta sekä pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Pitkän aikavälin kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkki-noiden kasvuun sekä digitaalisiin online- ja ICT-palveluihin.

Voitonjako

Elisan voitonjakopolitiikan mukaan voitonjako on 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa lisävoitonjakoa. Jakoehdotusta tai päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön rahoitusaseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osingonmaksu, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 1,65 euroa osakkeelta. Voitonjako on 89 prosenttia tilikauden vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta.

Oikeus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti jaettaviin varoihin on osakkeenomistajilla, jotka on 16.4.2018 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa maksupäiväksi 24.4.2018. Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin.

Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 5 miljoonan oman osakkeen hankintaan, joka vastaa 3 prosenttia koko osakekannasta.

Julkistamismenettely

Elisa Oyj noudattaa Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa julkistamismenettelyä. Tämä tiedote on tiivistelmä Elisan tilinpäätöstiedotteesta 2017. Koko raportti taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitetiedostona ja saatavilla Elisan internetsivuilla www.elisa.fi/sijoittajille


ELISA OYJ

Lisätietoja:

Veli-Matti Mattila, toimitusjohtaja, puh. 010 262 2635
Jari Kinnunen, talous- ja rahoitusjohtaja puh. 010 262 9510
Vesa Sahivirta, IR-johtaja, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälneet
www.elisa.fi

Tilaa

Liitteet & linkit