Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2018 päätökset

Report this content

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.4.2018 KLO 16.40

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2017 perusteella jaetaan osinkoa 1,65 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 16.4.2018 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 24.4.2018.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2017. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2017.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Raimo Lind, Clarisse Berggårdh, Petteri Koponen, Leena Niemistö, Seija Turunen ja Antti Vasara sekä uutena jäsenenä Anssi Vanjoki. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Raimo Lind ja varapuheenjohtajaksi Anssi Vanjoki.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2019 saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakkeisiin oikeutettavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus oikeuttaa toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

Yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 3 §:n ”Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärä”. Yhtiöjärjestyksen 10 §:ää ”Tilintarkastus” muutettiin siten, että yhtiöllä on vain yksi tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö. Myös yhtiöjärjestyksen 12 §:ää "Varsinainen yhtiökokous" muutettiin vastaamaan 10 §:n uutta sanamuotoa.

Yhtiökokous päätti, että Lounet Oy:n tai siihen aiemmin sulautuneiden yhtiöiden (esimerkiksi Lounais-Suomen Puhelin Oy, Paimion Puhelin Oy, Piikkiön Puhelin Oy, Piikkiön Puhelinosuuskunta, Liedon Puhelin Oy, Liedon Puhelinosuuskunta) osakkeenomistajien oikeus saada Elisa Oyj:n osakkeita sulautumisvastikkeena ja osakkeisiin perustuvat oikeudet päättyvät 12.4.2018. Osakkeista tulee myöhemmin Elisan omia osakkeita. Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti sellaisten Lounet Oy:n osakkeiden, joiden osalta sulautumisvastiketta ei ole vaadittu ja osakekirjaa tai muuta vastaavaa asiakirjaa sekä mahdollista omistusoikeuden osoittavaa saantoselvitystä esitetty viimeistään 12.4.2018, osalta oikeus sulautumisvastikkeena annettuihin Elisan osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty. Edelleen yhtiökokouksen päätöksen mukaan, mikäli osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, sulautumisvastiketta on vaadittava viimeistään edellä mainittuna määräaikana ja osakekirjan tai muun vastaavan asiakirjan kuolettamista koskeva päätös on esitettävä Elisalle viimeistään 30.11.2018.


ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Tilaa