Elisan varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

Report this content

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.4.2022 KLO 14.15

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2021 perusteella jaetaan osinkoa 2,05 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 8.4.2022 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2022.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2021. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän (9). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Clarisse Berggårdh, Maher Chebbo, Kim Ignatius, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara sekä uusina jäseninä Katariina Kravi ja Pia Kåll. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.

Yhtiökokous päätti hallituksen vuosi- ja kokouspalkkioiden muuttamisesta. Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 130 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 85 000 euroa ja hallituksen jäsenille 70 000 euroa, minkä lisäksi kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölaissa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

elisa.fi

Tilaa