ELISAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2006 KLO 17.10

ELISAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 27.3.2006 hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että vuodelta 2005 maksetaan osinkona 0,70 euroa osakkeelta.
Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 30.3.2006
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksu
alkaa 6.4.2006.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2005.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 5 ja siihen valittiin uudelleen
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Mika
Ihamuotila, Pekka Ketonen, Lasse Kurkilahti, Matti Manner ja Ossi Virolainen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, päävastuullinen
tilintarkastaja Pekka Pajamo, KHT.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan
päättämään osakepääoman korottamisesta. Valtuutus on voimassa vuoden ja sen
nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään
33,2 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään
16 600 000 eurolla.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset valtuutuksesta omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutukset koskevat korkeintaan 16 000 000 omaa
osaketta.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa