Elisan vuoden 2017 vuosikertomus, tilinpäätös sekä yritysvastuuraportti on julkaistu

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.3.2018 klo 9.00

Elisa on julkaissut vuosikertomussivuston, joka sisältää tilinpäätöksen liitetietoineen vuodelta 2017 sekä aikaisemmin julkaistun selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Tilinpäätös liitetietoineen on julkaistu tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Osana vuosikertomusta on varmennettu vastuuraportti vuodelta 2017, joka on laadittu Global Reporting Initiative standardien Core -vaatimusten mukaisesti. Vastuuraportti on myös Elisan muiden kuin taloudellisten tunnuslukujen raportti.

Vuosikertomus on osoitteessa www.elisa.fi/vuosikertomus sekä suomeksi että englanniksi. Se on saatavilla myös yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.elisa.fi/sijoittajille.


ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi