Elisan vuoden 2020 vuosikertomus, tilinpäätös ja yritysvastuuraportti

Report this content

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.3.2021 klo 9.00

Elisan vuoden 2020 vuosikertomus on julkaistu osoitteessa www.elisa.fi/vuosikertomus. Vuosikertomus sisältää pdf-muodossa tilinpäätöksen liitetietoineen vuodelta 2020, vastuullisuusraportin, vuosikatsauksen sekä 28.1.2021 julkaistun selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin. 

Elisa julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. XBRL-merkinnät on varmennettu.

Varmennettu vastuullisuusraportti on laadittu Global Reporting Initiative Standard -vaatimusten mukaan, ja raportti täyttää muuta kuin taloudellista raportointia koskevat vaatimukset. Ensimmäistä kertaa Elisa raportoi valikoidut indikaattorit SASB Telecom Operator -standardin mukaisesti.

Vuosikertomuksen pdf-tiedostot sekä tilinpäätöksen xHTML-tiedosto ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.elisa.fi/sijoittajille

 

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi