ELISAN YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS ON REKISTERÖITY

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.4.2010 KLO 10.45
Elisan varsinainen yhtiökokous päätti 18.3.2010 Elisan yhtiöjärjestyksen 11 §:n
muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutos on tänään rekisteröity
kaupparekisteriin.

Yhtiöjärjestyksen 11§ kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:
"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu
yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Samassa määräajassa yhtiön tulee julkaista tieto
yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite vähintään
yhdessä hallituksen päättämässä, Suomessa säännöllisesti ilmestyvässä
sanomalehdessä.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta."


Elisan yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan löytyy
osoitteestahttp://www.elisa.fi/elisa-oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiojarjestys
/.ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
johtaja, IR ja talousviestintä
puh. 050 520 5555

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi <http://www.elisa.fi/>
Tilaa