ELISAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 5.12.2005


ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.11.2005 KLO 16.30


ELISAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 5.12.2005

Elisa kutsuu seuraavalla kutsulla koolle ylimääräisen yhtiökokoukseen
käsittelemään kahden uuden jäsenen valitsemista hallitukseen, yhtiöjärjestyksen
muuttamista sekä ylimääräisen osingon maksamista:


Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 5.12.2005 kello 12.00 Finlandia-talon kongressisiivessä
osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynnit K1 ja M1). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla kello 11.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Ehdotus hallituksen jäsenmäärän lisäämisestä kahdella siten, että
hallituksessa olisi kahdeksan jäsentä ja edelleen kahden jäsenen valitseminen
hallitukseen.


2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi siten, että
yhtiöjärjestyksen kohta 13 "Äänestysrajoitus" poistetaan ja yhtiöjärjestyksen
nykyisen kohdan 14 numerointia ja viittauksia muutetaan vastaavasti.


3. Hallituksen ehdotus ylimääräisen osingon jakamiseksi. Hallitus ehdottaa, että
ylimääräisenä osinkona jaetaan 0,40 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä
osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 9.12.2005 Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että
osinko maksetaan 16.12.2005.


Hallituksen kokoonpano


Elisa Oyj on Saunalahti Group Oyj:n merkittävien osakkeenomistajien kanssa tehnyt
7.7.2005 sopimuksen, jossa sen on sitoutunut Saunalahden osakkeista tehdyn
ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen kutsumaan koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen, jossa ehdotetaan Elisan hallituksen jäsenten lukumäärää
lisättäväksi kahdella jäsenellä. Suurimmat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet
yhtiölle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin kaksi
uutta jäsentä pääjohtaja Lasse Kurkilahti ja asianajaja Matti Manner. Hallituksen
nykyiset jäsenet ovat Keijo Suila, Ossi Virolainen, Matti Aura, Mika Ihamuotila,
Pekka Ketonen ja Jussi Länsiö.


Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen


Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina
25.11.2005 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon ja joka on jäljempänä mainitulla tavalla ilmoittautunut
kokoukseen. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan merkitä tilapäisesti
osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee
hyvissä ajoin ennen 25.11.2005 ottaa yhteyttä hallintarekisterin hoitajaansa.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle joko kirjallisesti osoitteeseen Elisa Oyj, Contact
Center-palvelut / Sö A 6201, PL 30, 00061 ELISA tai puhelimitse numeroon 0800 0
6242 kaikkina viikonpäivinä kello 8.00-20.00 tai telefaxilla numeroon 010 262
2727 tai sähköpostilla yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi. Ilmoittautumisesta
tulee käydä ilmi osakkeenomistajan nimi, mahdollinen edustaja sekä yhteystiedot.
Ilmoittautumisaika päättyy sunnuntaina 27.11.2005 kello 20.00, mihin mennessä
ilmoittautumisen tulee olla perillä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja talousviestintä

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa