Nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.1.2016 KLO 15.30

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 31.3.2016 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Nimitystoimikunta ehdottaa Raimo Lindin, Petteri Koposen, Leena Niemistön, Seija Turusen, Jaakko Uotilan ja Mika Vehviläisen uudelleenvalintaa. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Clarisse Berggårdh.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden säilyvän ennallaan. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä.

Lisätietoja Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä palkkioehdotus kokonaisuudessaan on yhtiön internet-sivulla www.elisa.fi/yhtiokokous. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Kari Järvinen (nimeäjänä Solidium Oy) ja jäseninä Reima Rytsölä (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Timo Ritakallio (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Ted Roberts (Nordea Funds Oy) sekä Raimo Lind (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 010 262 3036

Lisätietoja:

Kari Järvinen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh.
040 548 3995

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Tilaa