• news.cision.com/
  • Elisa Oyj/
  • Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

Report this content

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.12.2021 KLO 10.00

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuonna 2022 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan yhdeksän jäsentä (kahdeksan jäsentä vuonna 2021).  

Nykyinen hallituksen jäsen Seija Turunen on ilmoittanut ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2022 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa Clarisse Berggårdhin, Maher Chebbon, Kim Ignatiuksen, Topi Mantereen, Eva-Lotta Sjöstedtin, Anssi Vanjoen ja Antti Vasaran uudelleenvalintaa. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uusina jäseninä Katariina Kravi ja Pia Kåll. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Elisassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista. Kokouspalkkioiden tasoon ei ehdoteta muutoksia. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 130 000 euroa (126 000 euroa vuonna 2021), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 85 000 euroa (84 000 euroa vuonna 2021) ja hallituksen jäsenille 70 000 euroa (69 000 euroa vuonna 2021). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2021). Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2021, koskien tuolloin vain Suomen ulkopuolella pysyvästi asuvia hallituksen jäseniä).

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2022 vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisätietoja Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä ehdotukset kokonaisuudessaan ovat yhtiön internet-sivulla elisa.fi/yhtiokokous. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Pauli Anttila (nimeäjänä Solidium Oy) ja jäseninä Jouko Pölönen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Reima Rytsölä (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Hanna Hiidenpalo (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) sekä Anssi Vanjoki (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Lisätietoja:

Pauli Anttila
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 010 830 8909

Jakelu:

Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 

elisa.fi

Tilaa