• news.cision.com/
  • Elisa Oyj/
  • Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

Report this content

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.1.2019 KLO 15.15

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 3.4.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärän pysymistä ennallaan seitsemässä (7) jäsenessä.

Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Raimo Lind on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Nimitystoimikunta ehdottaa Clarisse Berggårdhin, Petteri Koposen, Leena Niemistön, Seija Turusen, Anssi Vanjoen ja Antti Vasaran uudelleenvalintaa. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Kim Ignatius. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Petteri Koponen.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden muuttamista ja kokouspalkkion pitämistä ennallaan. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava: Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 120 000 euroa (108 000 euroa vuonna 2018), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 80 000 euroa (72 000 euroa vuonna 2018) ja hallituksen jäsenille 65 000 euroa (60 000 euroa vuonna 2018) minkä lisäksi kokouspalkkiona 700 euroa (700 euroa vuonna 2018) hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. 

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2019 vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisätietoja Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä ehdotukset kokonaisuudessaan ovat yhtiön internet-sivulla www.elisa.fi/yhtiokokous. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Antti Mäkinen (nimeäjänä Solidium Oy) ja jäseninä Reima Rytsölä (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Jouko Pölönen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Hanna Hiidenpalo (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) sekä Raimo Lind (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).


ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Lisätietoja:

Antti Mäkinen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 010 830 8905

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elisa.fi

Tilaa