Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.1.2018 KLO 15.00

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 12.4.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Nimitystoimikunta ehdottaa Raimo Lindin, Clarisse Berggårdhin, Petteri Koposen, Leena Niemistön, Seija Turusen ja Antti Vasaran uudelleenvalintaa. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Anssi Vanjoki. Nykyisistä jäsenistä Mika Vehviläinen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Raimo Lind ja varapuheenjohtajaksi Anssi Vanjoki.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan muutoin kuin kokouspalkkion osalta. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 108 000 euroa (9 000 euroa/kk), varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 72 000 euroa (6 000 euroa/kk) ja hallituksen jäsenille 60 000 euroa (5 000 euroa/kk), minkä lisäksi kokouspalkkiona 700 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Nimitystoimikunta ehdottaa vuosipalkkioiden maksamista siten, että osakkeiden hankinta-ajankohta on vuoden 2018 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen jälkeen. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta nimitystoimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen teknistä muuttamista siten, että nimitystoimikunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta.

Lisätietoja Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä ehdotukset kokonaisuudessaan ovat yhtiön internet-sivulla www.elisa.fi/yhtiokokous. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Antti Mäkinen (nimeäjänä Solidium Oy) ja jäseninä Reima Rytsölä (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Timo Ritakallio (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Hanna Hiidenpalo (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) sekä Raimo Lind (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).


ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 555

Lisätietoja:

Antti Mäkinen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh.
010 830 8905

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi

Tilaa