Elisa vahvistaa asemiaan julkisella sektorilla

 

Elisa Oyj, lehdistötiedote 24.10.2010   

Elisa on sopinut yhteishankintayhtiö KL-Kuntahankinnat Oy:n ja kunnille tietohallintopalveluja tarjoavan Kuntien Tiera Oy:n kanssa ICT-ratkaisujen toimittamisesta kuntasektorille. Sopimusten kesto on neljä vuotta ja potentiaaliltaan niiden yhteenlaskettu arvo noussee useisiin kymmeniin miljooniin euroihin. Kunnille uudet ratkaisut mahdollistavat toimintatapojen uudistamisen ja sitä kautta merkittävät säästöt.

Elisa on sopinut yhteensä yli 400 kuntaorganisaation hankinnoista vastaavan KL-Kuntahankintojen ja kuntien tietohallintopalveluja tarjoavan Tieran kanssa ICT-ratkaisujen toimittamisesta. Sopimukset pitävät sisällään Kuntahankintojen kautta kaikille kuntaorganisaatioille tarjottavat videoneuvotteluratkaisut sekä Tieran omistaja-asiakkaille tarjottavat toimistosovellukset. Videoratkaisut toimittaa Elisan videoliiketoiminnasta vastaava tytäryhtiö Videra.

Kunnille uudet ratkaisut tuovat toiminnan tehostumisen ansiosta säästöjä ja kuntalaisille parempaa palvelua.

- Uudet ratkaisut ovat avainasemassa kuntien toiminnan tehostamisessa, toimintamallien kehittämisessä ja palvelujen laadun parantamisessa tulevaisuudessa. Tämä tarjoaa kuntasektorille samalla parhaan säästöpotentiaalin tällä hetkellä. Säästöjä ei saavuteta pelkästään teknologialla, vaan teknologian mahdollistamien uusien toimintatapojen avulla. Toimintamalli ja johtaminen ratkaisevat lisäksi, miten näitä mahdollisuuksia voidaan hyödyntää tarjottaessa kuntalaisille entistä parempia palveluja, Elisan yritysasiakasliiketoiminnasta vastaava johtaja Pasi Mäenpää toteaa.

Tehdyt sopimukset mahdollistavat julkisen sektorin toiminnan kehittämisen uudella tavalla ja entistä laajemmin.  Elisa on luomassa julkishallinnolle yhteistä palvelualustaa, jossa eri ratkaisut voidaan nivoa yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi.

- Se mahdollistaa tehokkaampien työskentelytapojen kehittämisen, kuten kuntien verkottumisen keskenään ja myös ministeriöihin sekä muualle valtionhallintoon. Tämän antaa julkiselle sektorille mahdollisuudet uudistaa toimintaansa ja laajentaa sekä syventää yhteistyötä julkishallinnon eri tasot ja toimijat kattavaksi. Se tulee muuttamaan radikaalisti koko julkisen sektorin toimintaa, toimialajohtaja Kalevi Westerlund Elisalta sanoo.

Ratkaisujen käyttöönotto pilvipalveluna vapauttaa lisäksi kuntien resurssit varsinaiseen toimintaan, kun sovellusten, järjestelmien ja laitteiden hallinnoinnista vastaa palvelun tuottaja.

Lisätiedot:
Kalevi Westerlund, toimialajohtaja, julkishallinto, Yritysasiakkaat, Elisa Oyj, 050 5065713, etunimi.sukunimi@elisa.fi
Tapio Koivisto, ICT-hankintapäällikkö, KL-Kuntahankinnat Oy, 050 305 7716, etunimi.sukunimi@kuntahankinnat.fi

Elisa on tietoliikenne- ja ICT-palveluyritys. Tuomme elämyksiä suomalaisten elämään ja tuottavuutta liiketoimintaan online- ja ICT-palveluillamme. Palvelemme noin 2,2 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Mobiililiittymien markkinajohtajana tarjoamme asiakkaillemme Suomen kattavimman 3G-verkon. Liikevaihtomme vuonna 2010 oli 1,46 miljardia euroa ja henkilöstömäärämme 3 600. Tarjoamme palvelut kansainvälisesti yhteistyössä Vodafonen ja Telenorin kanssa. Lisätietoja www.elisa.fi  

KL-Kuntahankinnat Oy on Suomen Kuntaliiton omistama voittoa tavoittelematon yhtiö. Yhtiö on hankintalain 11 §:n mukainen yhteishankintayksikkö, joka kilpailuttaa sekä tekee puitejärjestelyjä ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. KL-Kuntahankintojen asiakkaita ovat kunnat, kuntayhtymät, liikelaitokset, kuntaomisteiset yhtiöt, hankintayhteistyössä mukana olevat kirkon organisaatiot sekä Kuntien eläkevakuutus. Lisätietoja osoitteesta www.kuntahankinnat.fi.