Elker -ryhmittymässä jo 500 sähkö- ja elektroniikka-alan yritystä

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajavastuuseen perustuva kierrätys käynnistyi elokuussa, jolloin vastuu SE-laitteiden jätehuollon järjestämisestä siirtyi tuottajille. Muutos perustuu EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevaan direktiiviin sekä kansallisen jätelain muutokseen ja valtioneuvoston asetukseen. Tuottajaksi katsotaan tuotteen valmistaja, maahantuoja tai myyjä, joka myy laitteita omalla tuotemerkillään. Sähkö- ja elektroniikka-alan tuottajayhteisöjen perustama Elker Oy hallinnoi, organisoi ja suorittaa neuvontaa jo 500 Suomessa toimivan sähkö- ja elektroniikka-alan yrityksen tuotteiden kierrätyksessä. Elkerin rekistereihin kirjattiin 9.11.2005 ryhmittymän 500. yritys. Synthes Oy on yksi maailman suurimmista traumaortopedisten implanttien ja instrumenttien valmistajista. Elker Oy:n hoitaa omistajiensa ICT- tuottajaosuuskunnan, Flip Ry:n ja Selt ry:n toiminnan kokonaisuudessaan. Tuottajayhteisöjen jäsenyritykset ovat siirtäneet lainmukaisen tuottajavastuunsa kuluttajatuotteiden osalta liittymällä johonkin kolmesta tuottajayhteisöstä. Selt ry oli Synthes Oy:lle luonnollinen valinta, koska useimmat Suomen terveydenhuoltoalan yritykset ovat liittyneet Selt ry:hyn. Yritystuotteiden osalta Elker tarjoaa kokonaisvaltaista yritystuotteiden kierrätyksestä huolehtimista erillisin sopimuksin yhdessä sopimuskumppaniensa kanssa. Valtakunnallisena viranomaisena tuottajavastuuasiassa toimii Pirkanmaan Ympäristökeskus. Kuluttajille kierrätys on ilmaista Uuden lainsäädännön myötä tuottajat ovat vastuussa markkinoille tuomiensa laitteiden jätehuollon järjestämisestä sekä keräyksen ja kierrätyksen kustannuksista. Kuluttajat voivat uuden asetuksen myötä toimittaa kodin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet maksutta tuottajayhteisöjen järjestämiin virallisiin keräyspisteisiin. Elker Oy:llä on tällä hetkellä 172 virallista kuluttajatuotteiden keräyspistettä ja 25 kuluttaja- ja yritystuotteiden sopimuskierrättäjää. Tekstissä mainittujen yritysten ja yhteisöjen www- osoitteet: www.elker.fi, www.synthes.com, www.ict-tuottajaosuuskunta.fi, www.selt.fi, www.flip.fi, www.ymparisto.fi/default.asp?node=74&lan=fi

Liitteet & linkit