Eltel ja Caruna solmivat merkittävän sopimuksen Pohjanmaan sähköverkon kehittämiseksi

Report this content

Eltel on allekirjoittanut sähkönjakeluyhtiö Carunan kanssa sopimuksen, jossa Eltel kokonaisvastuullisena urakoitsijana parantaa Pohjanmaan taajamien sähkönjakelua vastamaan alueen tulevaisuuden tarpeita. Taajamien pienjänniteverkkoja maakaapeloidaan ja samalla verkkoon lisätään automatiikkaa, joka nopeuttaa myös viankorjausta.

Töitä sähkönjakeluverkkojen uusimiseksi tehdään useiden kaupunkien ja kuntien alueilla ja Eltel toimii tiiviissä yhteistyössä niin Carunan kuin loppuasiakkaiden kesken työn mahdollisimman sujuvan etenemisen varmistamiseksi. Suunnittelussa ja rakentamisessa lähtökohtana on huomioida myös alueilla toimivien tele- ja valaistusverkkojen haltijoiden tarpeet.  Näin mahdollistetaan yhteisrakentamisesta saatava tehokkuus kaikkien osapuolten hyödyksi. Hanke alkaa keväällä 2021 ja sen toteutusaika on enimmillään viisi vuotta.

”Suomen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on hiilineutraali 2035 mennessä. Toimitusvarmuuden parantamisen lisäksi sähköverkkojen kehittäminen on myös edellytys lisääntyvän uusiutuvan energiantuotannon liittämiseksi verkkoon sekä teollisuuden, lämmityksen ja liikenteen sähköistymisen edistämiseksi. Tämä kokonaisuus voidaan nyt toteuttaa järkevästi tietoliikenneverkon, sähköverkon ja muun kuntien infrastruktuurin tehokkaalla yhteisrakentamisella. Lisäksi Pohjanmaalla on erityisen hyvät olosuhteet uusiutuvan energian tehokkaaseen hyödyntämiseen, joka otetaan huomioon myös jakeluverkon suunnittelussa”, Carunan sähköverkkojohtaja Kosti Rautiainen toteaa.

”Hanke on meille merkittävä ja jatkoa jo pari vuotta toteutuksessa olleelle Lounais-Suomen ja Satakunnan Lähikaapeli-hankkeelle. Hyödynnämme oppimaamme ja varmistamme näin parhaalla mahdollisella tavalla Carunan ja heidän asiakkaidensa tyytyväisyyden ja olemme osaltamme mukana rakentamassa hiilineutraalia Suomea ”, kertoo Eltel Networks Oy:n toimitusjohtaja Juha Luusua.

Lisätietoja:
Juha Luusua, toimitusjohtaja, Eltel Networks Oy
juha.luusua@eltelnetworks.com
Puh.  040 311 3005

Kalle Liuhala, aluejohtaja, Caruna Oy
kalle.liuhala@caruna.fi
Puh. 040 030 0953

Eltel
Eltel on johtava pohjoiseurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja sähkö- ja tietoliikenneverkkotoimialalla. Tarjoamme laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin saakka. Haluamme osallistua kestävämmän ja toimivamman huomisen rakentamiseen nykyisille ja tuleville sukupolville. Eltelissä työskentelee noin 5,400 työntekijää, joista Suomessa noin 1,500. Liikevaihtomme vuonna 2020 oli 938 miljoonaa euroa. Osakkeemme on listattu Nasdaq Tukholmassa.

Caruna
Caruna huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa säänkestävää sähköverkkoa yli 700 000 asiakkaalleen Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa, Joensuussa, Koillismaalla sekä Satakunnassa. Verkon toimintaa valvotaan ympäri vuorokauden, jotta asiakkaille voidaan taata mahdollisimman häiriötön sähkönsaanti kaikissa olosuhteissa. Säänkestävä, älykäs sähköverkko luo myös pohjan tulevaisuuden energiajärjestelmälle, jossa digitaaliset palvelut kasvavat, liikenne sähköistyy ja kuluttajasta tulee energian tuottaja.
www.caruna.fi, Twitter @CarunaSuomi