Sähköverkon reaaliaikainen vianpaikannus paranee merkittävästi Eltelin kehittämän menetelmän avulla

Sähköverkonhäiriötilanteissa vian nopea paikannus ja korjaaminen ovat tärkeitä, koska sähkökatkon pituuden kasvaessa alkavat ongelmat kasaantua. Eltel Networks Oy:n ja Domax Oy:n kehittämä uusi menetelmä ”Network Fault Locator” auttaa verkkoon sennettujen antureiden avulla paikantamaan sähköverkkoon tulleen vian nopeasti ja tarkasti jopa muutaman kilometrin tarkkuudella. Menetelmän avulla saadaan myös jatkuvaa reaaliaikaista tietoa verkon jännitteestä ja sen laadusta.  

Valtaosa Suomessa tapahtuneista sähkökatkoista johtuu keskijänniteverkon (20kV) toimintahäiriöistä. Myrskyt ja lumikuorma taivuttavat usein puita sähkölinjan johtojen päälle aiheuttaen maa- tai oikosulun ja siitä seuraavan sähkökatkoksen. Alue, josta vikaa etsitään, voi olla hyvinkin laaja ja huonot olosuhteet hankaloittavat tilannetta entisestään. Jos aikaisemmin vikaa etsittiin ”manuaalisesti” maastossa kävellen ja autoillen, saadaan vikapaikka uuden menetelmän avulla indikoitua noin 1 – 5 km tarkkuudella.

"Noin 10 – 48 tuntia kestävien katkoksien korjaamisajasta 30 - 80% kuluu vikapaikan etsimiseen maastossa. Hyöty on selvä, kun asentajat saadaan ohjattua vikapaikan lähelle nykyistä nopeammin", Eltel Networks Oy:n kehitysjohtaja Janne Raatikainen kertoo. 

Verkon jännitteen ja impulssien seurannalla arvokasta tietoa verkon laadusta ja vikatilanteista

Network Fault Locator – Sähköverkon laadunseuranta- ja vianpaikannusmenetelmä perustuu 20kV-verkon jännitteen - ja impulssien seurantaan. Mittaamalla verkon jännitettä reaaliaikaisesti saadaan hyvä kuva verkossa trendinomaisesti tapahtuvista muutoksista, kuten pääjännitteen tasomuutoksista, häiriöistä sekä esimerkiksi jännite-eroista vaihejohtimien kesken. Jännite-eroja ilmenee esimerkiksi silloin, kun puu alkaa nojata johdinlankoja vasten tai kun verkossa on ”nollavika”. Myös maa- ja oikosulut saadaan mitattua. Puun kaatuminen sähköjohdolle synnyttää sähköisen impulssin, joka kulkee johdolla lähes valonnopeudella. Impulssin etenemistä mittaamalla pystytään osoittamaan impulssin kulkusuunta. Lisäksi saadaan hyvä indikaatio impulssin lähtökohdasta eli vikapaikasta verkossa.

Menetelmän mukaisesti laite mittaa jännitettä koskettamatta johtoa ja välittää mittaustiedon reaaliaikaisesti verkonhallintakeskukseen, jossa mittaustieto jalostetaan ja visualisoidaan havainnolliseksi. Mittapisteitä asennetaan verkkoon noin 5 – 10km välein.

"Uuden menetelmän edut verkonomistajalle ovat selkeät. Laskelmiemme mukaan verkkoyhtiö säästää huomattavasti vakiokorvauksissa ja pystyy parantamaan reguloitua tuottoa", Raatikainen taustoittaa.
"Mitä lyhyempiä sähkökatkokset ovat, sitä pienemmäksi vakiokorvaukset jäävät. Verkkovikojen ennustettavuus kasvaa ratkaisevasti menetelmän antaessa jatkuvaa tietoa verkon tilasta."

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Janne Raatikainen, Eltel        Toimitusjohtaja Matti Maksniemi, Domax
puh. 040 311 4528                                         puh. 0400 442 235
janne.raatikainen@eltelnetworks.com           matti.maksniemi@domax.fi

-----
Eltel Networks Oy  

Eltel on johtava eurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja yhteiskunnan kriittisille infrastruktuuriverkoille  – Infranet – kun puhutaan sähköstä, telestä ja liikenteestä. Tällä tavoin Eltel toimii kestävän kehityksen ytimessä. Eltelin liiketoiminta jakaantuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin Power, Communication ja Transport & Defence. www.eltelnetworks.fi


Domax Oy   

Domax on 1989 perustettu yksityinen yritys. Avainosaamistamme on kiinteistötiedon hallinta ja ohjelmointi sekä
sensoritekniikka tiedonsiirtoratkaisuineen. www.domax.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Eltel on johtava pohjoiseurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja sähkö- ja tietoliikenneverkkotoimialalla. Tarjoamme laajan valikoiman palveluita ulottuen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalveluista aina kokonaisvaltaisiin projektitoimituksiin saakka. Haluamme osallistua kestävämmän ja toimivamman huomisen rakentamiseen nykyisille ja tuleville sukupolville. Eltelissä työskentelee noin 6,200 työntekijää, joista Suomessa 1,500. Liikevaihtomme oli 1,1 miljardia euroa vuonna 2019 ja osakkeemme on listattu Nasdaq Tukholmassa.

Tilaa

Multimedia

Multimedia